Аалам 2023, Февраль

Реакциянын эндотермикалык же экзотермикалык экенин кантип айтасыз?

Реакциянын эндотермикалык же экзотермикалык экенин кантип айтасыз? (2023)

Эгерде реагенттердин энергетикалык деңгээли продуктулардын энергетикалык деңгээлинен жогору болсо, реакция экзотермикалык (реакция учурунда энергия бөлүнүп чыккан). Эгерде продуктулардын энергетикалык деңгээли реагенттердин энергетикалык деңгээлинен жогору болсо, бул эндотермиялык реакция

Логикада эки шарттуу билдирүү деген эмне?

Логикада эки шарттуу билдирүү деген эмне? (2023)

Эки шарттуу билдирүүнү ушундай жол менен бириктиргенде, бизде эки шарттуу болот. Аныктама: Эки бөлүктүн тең чындык мааниси бирдей болгондо, эки шарттуу билдирүү чындык деп аныкталат. Эки шарттуу p q "p эгерде жана q болсо гана" билдирет, мында p гипотеза жана q - корутунду

Байланышкан график эмнени мисал менен түшүндүрөт?

Байланышкан график эмнени мисал менен түшүндүрөт? (2023)

Толук графикте графиктин ар бир жуп чокусунун ортосунда чек бар. Экинчиси - туташкан графиктин мисалы. Байланышкан графикте жол деп аталган четтердин сериясы аркылуу графиктин ар бир чокусунан графиктин башка чокусуна жетүүгө болот

Осмос диффузиясы менен жеңилдетилген диффузиянын ортосунда кандай айырма бар?

Осмос диффузиясы менен жеңилдетилген диффузиянын ортосунда кандай айырма бар? (2023)

Осмос суу бир клеткадан экинчи клеткага өткөндө да пайда болот. Башка жагынан алганда, жеңилдетилген диффузия клетканы курчап турган чөйрө клетканын ичиндеги чөйрөгө караганда иондордун же молекулалардын жогорку концентрациясында болгондо пайда болот. Молекулалар диффузиялык градиенттин эсебинен курчап турган чөйрөдөн клеткага өтөт

Кедр дарагына кантип кам көрөсүз?

Кедр дарагына кантип кам көрөсүз? (2023)

Кичинекей бак-дарактарды үзгүлтүксүз сугарып, ар бир сугаруунун ортосунда алардын толук кургап кетишине жол бериңиз. Жер семирткичтер, негизинен, топурак өтө зыяндуу болбосо, зарыл эмес. Дарак жетилгенден кийин, кедр дарагына кам көрүү кадимки мульчированиеден жана куураган же оорулуу бутактарды алып салуудан башканы камтыйт

6 20 үчүн эң жөнөкөй форма кайсы?

6 20 үчүн эң жөнөкөй форма кайсы? (2023)

6/20 эң жөнөкөй формага чейин жөнөкөйлөштүрүү. Онлайн жөнөкөйлөштүрүлгөн бөлчөк калькулятору 6/20ды эң төмөнкү шарттарга тез жана оңой азайтуу үчүн. 6/20 Жөнөкөйлөштүрүлгөн жооп: 6/20 = 3/10

Кычкылдануу коркунучунун белгиси эмнени билдирет?

Кычкылдануу коркунучунун белгиси эмнени билдирет? (2023)

Кычкылдандыруу. Башка химиялык заттар менен экзотермикалык реакцияга кирген химиялык заттар жана препараттар үчүн классификация. Кычкылдануу үчүн мурунку символду алмаштырат. Символ - тегерек үстүндөгү жалын

Корреляция менен хи квадратынын ортосунда кандай айырма бар?

Корреляция менен хи квадратынын ортосунда кандай айырма бар? (2023)

Ошентип, корреляция эки өзгөрмөнүн ортосундагы сызыктуу байланышты билдирет. Адатта, экөө тең үзгүлтүксүз (же дээрлик ошондой), бирок бири дихотомиялык болгон учурда вариациялар бар. Хи-квадрат адатта эки өзгөрмөнүн көз карандысыздыгы жөнүндө. Адатта, экөө тең категориялык болуп саналат

Эхинодермалар жыныстык жол менен кантип көбөйөт?

Эхинодермалар жыныстык жол менен кантип көбөйөт? (2023)

Эхинодермалардын көпчүлүгү уруктандыруу үчүн сууга сперматозоид жана жумурткаларды чыгаруу менен жыныстык жол менен көбөйүшөт. Кыйыр эмес өнүгүү, бул уруктанган жумурткалардын жумурткадан личинкага чейин, ата-энесинин эч кандай тарбиясы жок жаш балага чейин өрчүйт

Cri du Chat кайсы хромосомага таасир этет?

Cri du Chat кайсы хромосомага таасир этет? (2023)

Cri du Chat синдрому - 5p- синдрому жана мышык ыйлай турган синдром деп да белгилүү - 5-хромосоманын кичинекей колундагы (п колунда) генетикалык материалдын жок кылынышынан (жетпеген бөлүгү) пайда болгон сейрек кездешүүчү генетикалык оору. Бул сейрек кездешүүчү хромосомалык жок кылуу белгисиз

Биологияда генетикалык рекомбинация деген эмне?

Биологияда генетикалык рекомбинация деген эмне? (2023)

Генетикалык рекомбинация (ошондой эле генетикалык жаңылануу деп аталат) - бул ар кандай организмдердин ортосундагы генетикалык материалдын алмашуусу, бул ата-энеде табылгандан айырмаланган белгилердин айкалыштары менен тукумдун пайда болушуна алып келет

Вирджиниядагы эң жаш физикалык провинция кайсы?

Вирджиниядагы эң жаш физикалык провинция кайсы? (2023)

Жээк түздүгү Аппалач тоолорунан эрозияга учураган жана Атлантика океанынын жээгин бойлото жайгашкан чөкмөлөрдөн түзүлгөн физикалык провинциялардын эң жашы. Жээк түздүгү түндүктөн түштүккө карай рельефи боюнча ар түрдүү

Алдын ала эсептөөдө Circle деген эмне?

Алдын ала эсептөөдө Circle деген эмне? (2023)

Алгебралык терминдер менен айтканда, тегерек – бул кандайдыр бир туруктуу чекиттен (h, k) кандайдыр бир белгиленген r аралыкта жайгашкан (x, y) чекиттердин жыйындысы (же «локусу»). r мааниси тегеректин «радиусу» деп аталат, ал эми чекит (h, k) тегеректин «борбору» деп аталат

Географиянын төрт темасы кандай?

Географиянын төрт темасы кандай? (2023)

Географиянын беш негизги темасы бар: жайгашкан жер, жер, адам менен айлана-чөйрөнүн өз ара аракети, кыймыл жана аймак

Ламбда ДНКсында канча EcoRI сайттары бар?

Ламбда ДНКсында канча EcoRI сайттары бар? (2023)

Бул экспериментте колдонулган Ламбда ДНКсы E. coli бактериофагынын ламбдасынан сызыктуу молекула катары бөлүнүп алынган. Ал болжол менен 49 000 базалык жуптарды камтыйт жана Eco RI үчүн 5 таануу сайты жана Hind III үчүн 7 сайты бар

Бир секундада канча литр бар?

Бир секундада канча литр бар? (2023)

1 куб/секунда секундасына 1000 литрге барабар

Тамак-аш өнөр жайында үлгү алуу эмне үчүн маанилүү?

Тамак-аш өнөр жайында үлгү алуу эмне үчүн маанилүү? (2023)

Азык-түлүктүн үлгүлөрүн алуу - бул тамак-аштын коопсуз экендигин жана анын курамында зыяндуу булгоочу заттардын жок экендигин, же алгылыктуу деңгээлдеги уруксат берилген кошумчаларды гана камтыганын, же негизги ингредиенттердин керектүү деңгээлдерин камтыганын жана анын этикеткаларындагы декларациялардын туура экендигин текшерүү үчүн колдонулган процесс. же бар болгон аш болумдуу заттардын денгээлин билүү үчүн

Жарык жыштыгынын ылдамдыгы кандай?

Жарык жыштыгынын ылдамдыгы кандай? (2023)

Толкун узундугу = жарыктын ылдамдыгы / жыштыгы = 3 x 108 м/с / 1,06 x 108 Гц = 3 метр - болжол менен 10 фут

Эмне үчүн фенол кызылы кызгылт болуп калган?

Эмне үчүн фенол кызылы кызгылт болуп калган? (2023)

РН 8,2ден жогору, фенол кызыл ачык кызгылт (фуксия) түскө айланат. жана кызгылт сары-кызыл. Эгерде рН жогоруласа (pKa = 1,2), кетон тобундагы протон жоголот, натыйжада HPS&minus катары белгиленген сары, терс заряддуу ион;

Эмне үчүн ДНКны бөлүп алууда жемиштерди майдалашыбыз керек?

Эмне үчүн ДНКны бөлүп алууда жемиштерди майдалашыбыз керек? (2023)

Бул мөмөлөр триплоиддик (банан) жана октоплоиддик (кулпунай) болгондуктан тандалып алынган. Бул алардын клеткаларынын ичинде көп ДНК бар дегенди билдирет, демек, биз бөлүп ала турган көп нерсе бар. Темашингтин максаты клетканын дубалдарын бузуу болгон

Эмне үчүн минералдар ар кандай кристалл формага ээ?

Эмне үчүн минералдар ар кандай кристалл формага ээ? (2023)

Минералдык кристаллдар ар кандай формада жана өлчөмдө пайда болот. Минерал атомдордон жана молекулалардан турат. Атомдор менен молекулалар бириккенде, алар белгилүү бир калыпты түзөт. Минералдын акыркы формасы баштапкы атомдук форманы чагылдырат

Суудагы барий гидроксиди менен азот кислотасынын толук нейтралдаштыруу реакциясынын молекулярдык теңдемесинде кандай продуктылар бар?

Суудагы барий гидроксиди менен азот кислотасынын толук нейтралдаштыруу реакциясынын молекулярдык теңдемесинде кандай продуктылар бар? (2023)

Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O. Барий гидроксиди азот кислотасы менен реакцияга кирип, барий нитраты менен сууну пайда кылат

Эмне үчүн суу сүзүп кагазда муну түшүндүрөт?

Эмне үчүн суу сүзүп кагазда муну түшүндүрөт? (2023)

Капиллярдын аракетинен улам суу кагазды соруп кетет. Бул суюктуктун молекулаларынын бири-бирине болгон байланышы молекулалар тийип жаткан башка затка тартуудан азыраак болгондо болот. Натрий битартраты натрий ионун, үч гидроксил тобун жана эки кош байланышты камтыйт

9 коркунуч класстары кандай?

9 коркунуч класстары кандай? (2023)

Тогуз коркунуч класстары төмөнкүдөй: 1-класс: жарылуучу заттар. 2-класс: Газдар. 3-класс: Күйүүчү жана күйүүчү суюктуктар. 4-класс: Өрт алуучу катуу заттар. 5-класс: кычкылдандыргыч заттар, органикалык пероксиддер. 6-класс: Уулуу заттар жана жугуштуу заттар. 7-класс: Радиоактивдүү материалдар. 8-класс: Коррозиялык заттар

От шакек географияда эмнени билдирет?

От шакек географияда эмнени билдирет? (2023)

От шакекчесинин аныктамасы Өрт шакеги Тынч океандын четиндеги вулкандык жана сейсмикалык активдүүлүгү жогору географиялык аймакты билдирет. Бул шакекченин боюнда тектоникалык плиталардын чек араларынын жана кыймылдарынан улам жер титирөө жана жанар тоонун атылышы кеңири таралган

Джон Далтондун ачылышы эмне?

Джон Далтондун ачылышы эмне? (2023)

Джон Далтон ФРС (/ˈd?ːlt?n/; 6 сентябрь 1766 – 27 июль 1844) – англиялык химик, физик жана метеоролог болгон. Ал химияга атомдук теорияны киргизгени жана түс сокурдугун изилдөөсү менен белгилүү, кээде анын урматына дальтонизм деп аталат

Стандарттык түрдө C эмнени билдирет?

Стандарттык түрдө C эмнени билдирет? (2023)

Стандарттык форма: саптын стандарттык формасы Ax + By = C түрүндө болот, мында А оң бүтүн сан, ал эми В жана С бүтүн сандар

Кумдук кандай түс?

Кумдук кандай түс? (2023)

Көпчүлүк кумдуктар кварцтан жана/же талаа шпаттан турат, анткени булар жер кыртышында эң кеңири таралган минералдар. Кум сыяктуу, кумдук ар кандай түстө болушу мүмкүн, бирок эң кеңири таралган түстөр - коңур, күрөң, сары, кызыл, боз жана ак

Эң жөнөкөй түз чынжырлуу алкан деген эмне?

Эң жөнөкөй түз чынжырлуу алкан деген эмне? (2023)

Алкандар. Алкан - бул бир гана коваленттик байланыштар бар углеводород. Жөнөкөй сталькан - бул метан, молекулярдык формуласы CH4. Карбон борбордук атом болуп саналат жана төрт суутек атомун жалгыз коваленттик байланыштарды түзөт

Космостун 2-сезону болобу?

Космостун 2-сезону болобу? (2023)

"Космостун" экинчи сезону пландаштырылгандай март айында эфирге чыкпайт. Астрофизик Нил деГрасс Тайсон жетектеген фантастикалык сериал 3-мартта Fox жана National Geographic каналдарында көрсөтүлө турган болду. Бирок жума күнү Fox тарабынан жөнөтүлгөн тизмеге ылайык, "Үй-бүлө жигитинин" кайра көрсөтүүлөрү эми сериал үчүн арналган убакыт аралыгында обого чыгат

NaOH молекулалык салмагын кантип табасыз?

NaOH молекулалык салмагын кантип табасыз? (2023)

Жооп жана түшүндүрмө: Натрий гидроксидинин молярдык массасы 39,997 г/мольге барабар. Молярдык массаны аныктоо үчүн атомдук массаны формуладагы атомдордун санына көбөйтүү керек

Конструктивдүү чек деген эмне?

Конструктивдүү чек деген эмне? (2023)

Кээде дивергенттик пластинка маржа деп аталган конструктивдүү плитанын чек арасы плиталар бири-биринен жылганда пайда болот. Вулкандар боштукту толтуруу үчүн магма кудуктары катары пайда болуп, акырында жаңы кыртыш пайда болот. Конструктивдүү плитанын чегине мисал орто Атлантика кырка тоосу болуп саналат

Салмактуу деген эмне?

Салмактуу деген эмне? (2023)

A-weighting – адамдын угуусунун таасирин имитациялоо үчүн үн басымын микрофондук өлчөөлөргө колдонулуучу жыштыкка көз каранды ийри сызык (же чыпка). Үн басымынын бирдей деңгээлдерин эске алуу менен, микрофондук жазуулар адамдын кулагы кабылдаган деңгээлден бир топ айырмаланышы мүмкүн (1-сүрөт)

Заттын мисалдары кандай фазалардан турат?

Заттын мисалдары кандай фазалардан турат? (2023)

Фазалардын эң белгилүү мисалдары катуу, суюктуктар жана газдар. Азыраак тааныш фазаларга төмөнкүлөр кирет: плазмалар жана кварк-глюондук плазмалар; Бозе-Эйнштейн конденсаттары жана фермиондук конденсаттар; кызык нерсе; суюк кристаллдар; суперсуюктуктар жана катуу заттар; жана магниттик материалдардын парамагниттик жана ферромагниттик фазалары

Аризонада торнадолор барбы?

Аризонада торнадолор барбы? (2023)

Көрүнүп тургандай, Аризона штатында торнадо болушу мүмкүн. Аризона атүгүл торнадонун эки түрүн, суперклет торнадосун жана суперклет эмес торнадолорду башынан өткөрөт. Айтылгандай, торнадо дагы эле сейрек кездешүүчү аба ырайынын көрүнүшү жана алар пайда болгондо, адатта EFScale боюнча төмөн бааланат

Уйлар космосто жашай алабы?

Уйлар космосто жашай алабы? (2023)

Космостогу уйлар. Хестон космостогу acow бул кальцийге керектүү сүттү камсыз кыла аларын болжолдойт, бирок ал күйүүчү майга эле миллиондогон фунтка сарпталарын, алар учурулганда G-күчтөрүнө туруштук бере албашын жана ошол эле учурда алар бул кальцийдин салмагын жей турганын түшүндүрөт. ай сайын чөп менен үч космонавт

PMPден стандарттык четтөөнү кантип эсептейсиз?

PMPден стандарттык четтөөнү кантип эсептейсиз? (2023)

Стандарттык четтөө үчүн PMBOK колдонулган формула жөнөкөй. Бул жөн гана (P-O)/6. Бул алтыга бөлүнгөн оптимисттик активдүүлүктүн пессимисттик баалоосу. Маселе, бул эч кандай формада же формада стандарттык четтөөнүн өлчөмүн чыгарбайт

Алгебрадагы топ деген эмне?

Алгебрадагы топ деген эмне? (2023)

Математикада топ - бул экилик операция менен жабдылган көптүк, ал каалаган эки элементти бириктирип, үчүнчү элементти түзүүчү топ аксиомалары деп аталган төрт шарт, тактап айтканда, жабылуу, ассоциация, иденттүүлүк жана инвертивдүүлүк аткарыла тургандай. Топтор симметрия түшүнүгү менен негизги тууганчылыкты бөлүшөт

Жердин кеңдигинде анын айланасын кантип эсептейсиз?

Жердин кеңдигинде анын айланасын кантип эсептейсиз? (2023)

Айлананын айланасы 2πрге барабар, мында r анын радиусу. Жерде, берилген кеңдиктеги сферанын айланасы 2πr(cos θ) мында θ кеңдик жана r - экватордогу Жердин радиусу

Айлананын пи формуласы кандай?

Айлананын пи формуласы кандай? (2023)

Формула колдонуңуз. Айлананын айланасы C= π*d = 2*π*r формуласы менен табылат. Ошентип, pi тегеректин айланасын анын диаметрине бөлгөндө барабар