Илим жөнүндөгү суроолорго жооптор – фактылар, ачылыштар, жетишкендиктер

Thermus aquaticus бактериялардын кандай түрү?
Илим

Thermus aquaticus бактериялардын кандай түрү?

Thermus aquaticus - жогорку температурага чыдай алган бактериялардын бир түрү, Deinococcus-Thermus тобуна кирген бир нече термофилдүү бактериялардын бири

Электр талаасынын сызыктары менен эквипотенциалдык беттердин ортосунда кандай байланыш бар?
Илим

Электр талаасынын сызыктары менен эквипотенциалдык беттердин ортосунда кандай байланыш бар?

Эквипотенциал сызыктар дайыма электр талаасына перпендикуляр. Үч өлчөмдө сызыктар эквипотенциалдык беттерди түзөт. Анеквипотенциалдык бет боюнча кыймыл эч кандай жумушту талап кылбайт, анткени мындай кыймыл дайыма электр талаасына перпендикуляр

Айдын аврорасы барбы?
Илим

Айдын аврорасы барбы?

Ганимеде - Күн системасындагы аврораларды көрсөткөн жалгыз ай. Жердеги Авроралар кооз жана «космостук аба ырайы» - Күндөн агып чыккан заряддуу бөлүкчөлөрдүн Жердин магнит талаасы менен өз ара аракеттенүүсү жөнүндө маанилүү маалыматтарды берет. Ошондой эле, суу аврора пайда болушун турукташтыра турган беттерге таасир этет

Магнит талаасы күчтүн кандай түрү болуп саналат?
Илим

Магнит талаасы күчтүн кандай түрү болуп саналат?

Магниттик күчтөр электрондор сыяктуу заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылы аркылуу пайда болуп, магнетизм менен электрдин ортосундагы тыгыз байланышты көрсөтөт. Магнитизмдин эң тааныш формасы темир сыяктуу магниттик материалдардын ортосунда таасир этүүчү тартуу же түртүүчү күч

Өзүңүздүн kahoot оюнуңузду кантип түзөсүз?
Илим

Өзүңүздүн kahoot оюнуңузду кантип түзөсүз?

Бул жерде кадам-кадам нускамалар: Kahoot ачыңыз! Компьютериңиздегидей аталышты, сүрөттөмөсүн жана мукаба сүрөтүн кошуңуз. Бул кахотту купуя сактагыңыз келеби, аны баарына көрүнүктүү кылгыңыз келеби же аны жамаатыңыз менен бөлүшкүңүз келеби (ишкер колдонуучулар үчүн гана) тандаңыз. Суроо кошууну таптаңыз. Сүрөттөрдү жана видеолорду кошууну унутпаңыз

Кембрийге чейинки доордо жаныбарлардын кандай түрү болгон?
Илим

Кембрийге чейинки доордо жаныбарлардын кандай түрү болгон?

Фоссилденген бактериялар жана көк-жашыл балырлар алгачкы жашоонун кеминде 3500 миллион жыл мурун, балким андан да мурда болгондугун көрсөтүп турат. Бирок эукариоттук клеткалардын (өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткаларынын) пайда болушу үчүн дагы 2100 миллион жыл керек болду. Бул бир клеткалуу жандыктар (жөнөкөйлөр) океандарда үстөмдүк кылышкан

Шлактуу конус вулканынын көлөмү канча?
Илим

Шлактуу конус вулканынын көлөмү канча?

Шөлмөгү конус вулкандары анча чоң эмес, жалпысынан 300 фут (91 метр) гана бийик жана 1200 футтан (366 метр) жогору эмес. Алар бир нече ай же жыл кыска мөөнөт ичинде кура алышат

16s рРНК менен 18s РРНКнын ортосунда кандай айырма бар?
Илим

16s рРНК менен 18s РРНКнын ортосунда кандай айырма бар?

16S rRNA ген маалыматтарынын (же ITS маалыматтарынын) ордуна 18S rRNA ген маалыматтары менен талдоо жүргүзүүнүн ортосундагы негизги айырмачылык OTU тандоо үчүн колдонулган маалымдама базасы, таксономиялык тапшырмалар жана шаблонго негизделген тегиздөө имараты, анткени ал эукариоттук ырааттуулуктарды камтышы керек

Демокрит атом жөнүндө качан ойлогон?
Илим

Демокрит атом жөнүндө качан ойлогон?

Жыйынтык. Биздин заманга чейинки 400-жылдары грек философу Демокрит атомду негизги курулуш материалы катары киргизген. Демокрит атомдорду бош мейкиндик менен курчалган жана тынымсыз туш келди кыймылдаган кичинекей, кесилбеген, катуу бөлүкчөлөр деп ойлогон

Көк тоолордо тоо тектердин кандай түрлөрү кездешет?
Илим

Көк тоолордо тоо тектердин кандай түрлөрү кездешет?

Тоолордун фундаментин түзгөн тектер 145 миллион жылдан ашкан жогорку даражадагы метаморфикалык тектерден, метаморфикалык жанар тоо тектерден, чөкмө тектерден жана магмалык тектерден турат

Транспорттук белоктор өзгөчөбү?
Илим

Транспорттук белоктор өзгөчөбү?

Плазмалык мембрана клетка керек болгон белгилүү бир молекулаларды өткөрөт. Клетка мембранасындагы транспорттук белоктор тышкы чөйрөдөн белгилүү молекулалардын тандалма өтүшүнө мүмкүндүк берет. Ар бир транспорттук протеин серттик молекулага мүнөздүү (түстүү түстөр менен көрсөтүлгөн)

Инсандык сапаттардын канча пайызы тукум куума болуп саналат?
Илим

Инсандык сапаттардын канча пайызы тукум куума болуп саналат?

Эгиздердин изилдөөлөрү бир эле эгиздердин 50 пайызга жакынын, ал эми бир тууган эгиздердин 20 пайызга жакынын бөлүшөрүн көрсөтүп турат. Инсандык сапаттар татаал жана изилдөөлөр биздин сапаттарыбыз тукум куучулук жана экологиялык факторлор менен түзүлөөрүн көрсөтүп турат

Күчтөндүрүүчү экрандарда күмүш бромид кристаллдары барбы?
Илим

Күчтөндүрүүчү экрандарда күмүш бромид кристаллдары барбы?

ИНТЕНСИФИКАЦИЯЛЫК ЖАНА ФЛЮРОСЦЕНТ ЭКРАНДАР ЖАНА КСЕРОРАДИОГРАФИЯ Экран жок кезде ачыкка чыккан пленкалар үчүн күмүш бромидинин кристаллдары эмульсиянын бүт калыңдыгы боюнча таралат жана булардын бардыгы күмүшкө айландырылса, андан узак иштеп чыгуу талап кылынат

Күн тутулганда күндүн кайсы бөлүгүн көрөсүз?
Илим

Күн тутулганда күндүн кайсы бөлүгүн көрөсүз?

Адатта, фотосферанын интенсивдүү жаркыраган жарыгы (Күндүн көрүнүүчү диски) таажы үстөмдүк кылат жана биз таажыны көрбөйбүз. Күн тутулганда ай фотосфераны тосот жана биз таажынын алсыз, чачыранды жарыгын көрө алабыз (коронанын бул бөлүгү К-Корона деп аталат)

Графиктин кайсы түрү калктын өсүшүн көрсөтөт?
Илим

Графиктин кайсы түрү калктын өсүшүн көрсөтөт?

Ошентип, график жарым логарифмдик, башкача айтканда, х огу боюнча сызыктуу жана у огу боюнча логарифмдик. Ал калктын санынын өсүшүнүн салыштырмалуу темпин көрсөтөт. Туруктуу ылдамдыкта өскөн популяция бул графикте түз сызык менен көрсөтүлөт, ал эми калктын чыныгы көлөмү экспоненциалдуу түрдө көбөйөт

Адамдар космостук календарда качан пайда болгон?
Илим

Адамдар космостук календарда качан пайда болгон?

Биз болжол менен 11 миллиард жыл мурун, космостук жылдын 15-мартында пайда болгонбуз. Күн системасы өнүгүп, жердин алгачкы жаралышы сентябрга чейин созулду

Экологиялык байланыш эмнени билдирет?
Илим

Экологиялык байланыш эмнени билдирет?

Экологиялык мамилелер алардын айлана-чөйрөсүндөгү организмдердин ортосундагы жана алардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү сүрөттөйт

Номиналдуу жана ординалдуу ортосунда кандай айырма бар?
Илим

Номиналдуу жана ординалдуу ортосунда кандай айырма бар?

Номиналдуу маалыматтар - параметрлик эмес өзгөрмөлөрдүн тобу, ал эми Ординалдык маалыматтар - параметрлик эмес иреттелген өзгөрмөлөрдүн тобу. Экөө тең параметрдик эмес өзгөрмөлөр болсо да, аларды айырмалап турган нерсе - катардагы маалыматтар алардын абалы боюнча кандайдыр бир тартипте жайгаштырылышы

Инверсиялар рекомбинацияны кантип басышат?
Илим

Инверсиялар рекомбинацияны кантип басышат?

Инверсиялардын негизги эволюциялык эффектиси гетерозиготалар катары рекомбинацияны басуусу болуп саналат (2-сүрөт). Супрессия рекомбинациядан (1-кутуча), инверттелген аймактардын гетерозиготаларда синапста иштебей калышынан жана, балким, али түшүнө элек башка механизмдердин натыйжасында келип чыккан балансталбаган гаметаларды жоготуудан келип чыгат

Логикалык түрү деген эмне?
Илим

Логикалык түрү деген эмне?

Логикалык маалымат түрү эки гана мүмкүн болгон мааниге ээ болгон маалыматтар үчүн атайын маалымат түрү. Бул маанилерди 0/1, чын/жалган, ооба/жок, ж.б. деп чечмелесе болот. Логикалык маалымат түрү бир гана бит сактагычты талап кылат. Жалгыз Логикалык талаа үчүн эң сол жактагы (жогорку тартиптеги) бит колдонулат

Биз азыр мөңгүлөр аралык мезгилдебизби?
Илим

Биз азыр мөңгүлөр аралык мезгилдебизби?

Жер учурда мөңгү аралыкта турат жана акыркы мөңгү мезгили болжол менен 10 000 жыл мурун аяктаган. Континенттик муз катмарларынан Гренландия жана Антарктика муз катмарлары жана Баффин аралындагы сыяктуу майда мөңгүлөр гана калды

Тематикалык карта кандай мисал келтирет?
Илим

Тематикалык карта кандай мисал келтирет?

Тематикалык карта бир өзгөрмөлүү болуп саналат, эгерде жайгашкан эмес маалыматтардын баары бирдей. Калктын жыштыгы, рак оорусунун деңгээли жана жылдык жаан - бир өзгөрмөлүү маалыматтардын үч мисалы. Мисалы, жаан-чачындын жана рак көрсөткүчтөрүн көрсөткөн карта эки кубулуштун ортосундагы мүмкүн болгон байланышты изилдөө үчүн колдонулушу мүмкүн

Полимераздык чынжыр реакциясы ПТР Masteringbiology деген эмне?
Илим

Полимераздык чынжыр реакциясы ПТР Masteringbiology деген эмне?

Полимераздык чынжыр реакциясы (ПТР) деген эмне? Taq энзими ДНК полимеразасынын бир түрү, ал изилдөөчүлөргө ПТР циклинин күйгүзүү баскычында полимеразаны жок кылбастан ДНК тилкелерин бөлүп алууга мүмкүндүк берет

Митохондриянын кайсы жеринде кычкылдануу фосфорлануусу жүрөт?
Илим

Митохондриянын кайсы жеринде кычкылдануу фосфорлануусу жүрөт?

Матрицада жүрүүчү лимон кислотасынын циклинин жана май кислотасынын кычкылдануусунун көпчүлүк реакцияларынан айырмаланып, кычкылдануучу фосфорлануу ички митохондриялык мембранада жүрөт

243 Айда күндөн канчалык алыс?
Илим

243 Айда күндөн канчалык алыс?

Орбита жана айлануу Айда астероид-бел астероиддердин Коронис үй-бүлөсүнө кирет. Айда Күндү орточо 2,862 AU (428,1 Гм) аралыкта, Марс менен Юпитердин орбиталарынын ортосунда айланат

Күзүндө кандай дарактар ​​кызыл болот?
Илим

Күзүндө кандай дарактар ​​кызыл болот?

Кызыл күзгү жалбырактары күзгү палитраны байытып, сезонду укмуштуудай кооздоп берет. Көптөгөн дарактар ​​жана бадалдар үй пейзажына ошол кызгылт же кочкул кызыл кешти камсыздай алат. Кызыл түстөгү башка дарактар: Кара алча. Гүлдүү ит дарагы. Мүйүз. Ак эмен. Sourwood. Sweetgum. Кара эмен. Канат сүмөлөк

Функция вертикалдуу сызык сынагынан өтөбү?
Илим

Функция вертикалдуу сызык сынагынан өтөбү?

Ошентип, бул жерде келишим! Эгерде вертикалдык сызык графты бардык жерлерден так бир чекитте кесип өтсө, анда байланыш функция болот. Бул жерде вертикалдуу сызык сынагынан өткөндүктөн функциялар болгон мамилелердин айрым мисалдары келтирилген

Ийне жалбырактуу токой кайсы жерде жайгашкан?
Илим

Ийне жалбырактуу токой кайсы жерде жайгашкан?

Ийне жалбырактуу токой Европанын, Түндүк Американын жана Азиянын түндүк бөлүктөрүндө кездешүүчү эң чоң жер үстүндөгү биома болуп саналат. Евразия аймактары ошондой эле "Тайга" же "Бореалдык" токойлор катары белгилүү жана Мелүүн токойлор Жаңы Зеландияда жана Түндүк Американын батышында кездешет

Дивергенция градиенти деген эмне?
Илим

Дивергенция градиенти деген эмне?

Градиент Rn боюнча скалярдык функциянын өзгөрүү ылдамдыгы, ал эми дивергенция Rn менен "агым" деп эсептелген вектордун көлөмүнүн бирдиги үчүн чыгаруунун жана киргизүүнүн көлөмүн өлчөйт. Градиент ошол өзгөрүү багытында өзгөрүү ылдамдыгынын чоңдугуна ээ:∇f(→x)=?∂∂x1f,∂∂x2f,…,∂∂xnf?

Калифорнияда пальмалар эмне үчүн бийик?
Илим

Калифорнияда пальмалар эмне үчүн бийик?

1930-жылдары Лос-Анжелестеги пальма дарактарына болгон кызыгуу жаңы бийиктикке жеткен. Калифорнияда туулуп өскөн чөлдө желбиреген пальмалар суу бар жерде өсөт - пальмалар чөл менен маданий байланышта болгондуктан, алар сууну көп талап кылат

Эмне үчүн чоң тегерек жолу кыскараак?
Илим

Эмне үчүн чоң тегерек жолу кыскараак?

Себеби учактар ​​3 өлчөмдүү мейкиндикте чыныгы эң кыска жол менен учушат. Бул жол геодезиялык же чоң айланма маршрут деп аталат

Сызыктуу функцияларды кантип өзгөртөсүз?
Илим

Сызыктуу функцияларды кантип өзгөртөсүз?

Кантип: Сызыктуу функциянын теңдемесин эске алуу менен, f(x)=mx+b f (x) = m x + b түрүндөгү сызыктуу функциянын графигин түзүү үчүн трансформацияларды колдонуңуз. f(x)=x f (x) = x графиги. Графикти |m| коэффициентине вертикалдуу узартуу же кысуу. Графикти өйдө же ылдый жылдырыңыз b бирдиктер

Көбөйтүү сөзүнүн синоними кандай?
Илим

Көбөйтүү сөзүнүн синоними кандай?

СИНОНИМДЕР. тукумдоо, тукум берүү, бала тутуу, тукумдоо, көбөйүү, көбөйүү, көбөйүү, туутуу, урук чыгаруу, көбөйтүү

Чөл өсүмдүктөрүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?
Илим

Чөл өсүмдүктөрүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?

Чөл өсүмдүктөрүнүн өзгөчөлүктөрү. Сууга муктаждык аз. Чөл өсүмдүктөрүнүн жашоосу өтө аз жаан-чачында жашай алуусунан көз каранды. Чакан же жалбырактары жок. ным жалбырактары аркылуу бууланат. Тикенектер. Көптөгөн чөл өсүмдүктөрүндө ийне же тикенек бар. Сууну тез сиңирип алуу мүмкүнчүлүгү

Микроскоп деген ат кайдан пайда болгон?
Илим

Микроскоп деген ат кайдан пайда болгон?

Байыркы египеттиктер менен римдиктер да ар кандай ийилген линзаларды колдонушкан, бирок аралаш микроскопко шилтеме табылган эмес. Бирок гректер бизге «микроскоп» деген сөздү беришкен. Ал эки грек сөзүнөн келип чыккан, «уикпос», «кичинекей» жана «окоттев» деген көз караш

Химияда RFM деген эмне?
Илим

Химияда RFM деген эмне?

Сиз алган сан Салыштырмалуу Формула Массасы деп аталат. Бул грамм менен кошулган бир моль массасы. Салыштырмалуу формула массасын Mr же RFM деп жазса болот. Мисалы, бир моль көмүр кычкыл газынын (СО2) массасы. (1 х RAM көмүртек) + (2 х RAM кычкылтек)

Viburnum кандай көрүнөт?
Илим

Viburnum кандай көрүнөт?

Viburnum гүл баштарынын эки негизги түрү бар: жалпак чокусу бар гүлдөрдүн топурактары, гидранжелерге окшош гүлдөр жана глобус же күмбөз түрүндөгү гүлдөрдүн кластерлери бар кар топу түрлөрү. Viburnum гүлдөрү ак каймактан кызгылт түскө чейин өзгөрөт. Көбүнчө кичинекей жаңгак сымал бүчүрлөрү, адатта, жагымдуу болот

Харон Плутондун Рош чегине канчалык жакын?
Илим

Харон Плутондун Рош чегине канчалык жакын?

20 000 км Тритон Нептундун Рош чегине канчалык жакын? Номиналдуу параметрлер үчүн (QN = iO~, QT ~ 102) 1 абалында, Тритон жетет Нептун Рош чеги анын орбиталык жантаюусунун азыркы 159°тан 145°ка чейин азайышы менен ~3,6 Гырда. Андан тышкары, сиз Roche чегин кантип эсептейсиз?

Орточо ылдамдык деген эмне жана анын формуласы?
Илим

Орточо ылдамдык деген эмне жана анын формуласы?

Орточо ылдамдык формуласы (убакыттын өтүшү менен жылышы) Объекттин ылдамдыгы анын бир абалдан экинчи абалга өтүү ылдамдыгы. Орточо ылдамдык - баштапкы жана аяктоо позицияларынын ортосундагы айырма, баштапкы жана аяктоо убакыттарынын ортосундагы айырмага бөлүнөт

Кандай экологиялык факторлор инсандын өнүгүшүнө таасир этет?
Илим

Кандай экологиялык факторлор инсандын өнүгүшүнө таасир этет?

Ата-эненин жүрүм-туруму жана мамилеси, баладан күтүүсү, тарбиясы, балага болгон көңүл буруусу баланын инсандыгына таасир этет. Ошондой эле мектеп инсандык чоң экологиялык ролду ойнойт. Мектепте бала инсандыгы таасирдүү боло турган теңтуштары жана мугалимдери менен байланышта болот

Эмне үчүн алар ичүүчү сууга кальций хлориди салышат?
Илим

Эмне үчүн алар ичүүчү сууга кальций хлориди салышат?

Ал көбүнчө бөтөлкөдөгү сууну кошкондо, спорттук суусундуктарда жана башка суусундуктарда электролит катары колдонулат. Кальций хлоридинин өтө туздуу даамы туздалган бадыраңдарды даамдоо үчүн тамак-аштагы натрийди көбөйтпөстөн колдонулат

Жердин ички курамын жана түзүлүшүн кайдан билебиз?
Илим

Жердин ички курамын жана түзүлүшүн кайдан билебиз?

Жердин ички бөлүгү жөнүндө биз билгендердин көбү жер титирөөлөрдүн сейсмикалык толкундарын изилдөөдөн алынган. Бул толкундар Жердин ички түзүлүшү жөнүндө маанилүү маалыматтарды камтыйт. Сейсмикалык толкундар Жер аркылуу өткөндө, алар айнек призмадан өткөндө ийилген жарык нурлары сыяктуу сынышат же ийилет

Клетканын көлөмүн чектөөчү факторлор кайсылар?
Илим

Клетканын көлөмүн чектөөчү факторлор кайсылар?

Клеткалардын өлчөмүн чектеген факторлорго төмөнкүлөр кирет: Беттик аянттын көлөмгө болгон катышы (беттин аянты/көлөмү) Нуклео-цитоплазмалык катыш. Клетка мембранасынын морттугу

Лизосома кандай функцияны аткарат?
Илим

Лизосома кандай функцияны аткарат?

Клетканын ичинде көп сандаган органеллдер калдыктарды чыгаруу үчүн кызмат кылышат. Тамак сиңирүү жана калдыктарды чыгарууга катышкан негизги органеллдердин бири лизосома болуп саналат. Лизосомалар - тамак сиңирүү ферменттерин камтыган органеллдер. Алар ашыкча же эскирген органеллдерди, тамак-аш бөлүкчөлөрүн жана жутуп алган вирустарды же бактерияларды сиңирет

Фенол кызыл тест эмне үчүн?
Илим

Фенол кызыл тест эмне үчүн?

Фенол Кызыл сорпосу, адатта, грамм терс ичеги бактерияларын айырмалоо үчүн колдонулган жалпы максаттагы дифференциалдык тест каражаты болуп саналат. Анын курамында пептон, фенол кызыл (рН көрсөткүчү), Дарем түтүгү жана бир карбонгидрат (глюкоза, лактоза же сахароза) бар

Атомдор элементтерден жасалганбы же элементтер атомдордон жасалганбы?
Илим

Атомдор элементтерден жасалганбы же элементтер атомдордон жасалганбы?

Атомдор ар дайым элементтерден турат. Атомдор кээде элементтерден түзүлөт. Алардын бардыгынын атомдук белгилеринде эки тамга бар. Алардын массалык саны бирдей

Карагайды эмне жейт?
Илим

Карагайды эмне жейт?

Бойго жеткен карагай ийне чөбү (Scythropus) карагайдын ийнелери менен, ал эми личинкалары сөңгөгүнүн тамыры же түбү менен азыктанат. Чоң карагайдын ийне челинин белгилери ийнелерден жеп кеткен тешиктер болуп саналат, бул алардын күрөң түскө айланат. Личинкалардын зыяны кабыгында рактарды пайда кылат

Вашингтон штатында акыркы жолу качан жер титирөө болгон?
Илим

Вашингтон штатында акыркы жолу качан жер титирөө болгон?

Эң акыркы ири жер титирөө, Нисквали жер титирөө 6,8 баллдык жер титирөө болуп, 2001-жылдын 28-февралында, WA, Олимпияга жакын жерде болгон

Сиз калькулятордо ойдон чыгарылган сандарды кантип колдоносуз?
Илим

Сиз калькулятордо ойдон чыгарылган сандарды кантип колдоносуз?

Сиздин эсептегич биринчи экранда көрсөтүлгөндөй жөнөкөйлөштүрүлгөн жоопту гана көрсөтөт. Татаал сандарды n/d бөлчөк үлгүсү менен колдонууга болбойт. Анын ордуна, кашааларды жана бөлүү баскычын колдонуп, татаал сандарды бөлчөкчө катары киргизиңиз. Татаал сандын жообун бөлчөк түрүндө көрсөтүү үчүн [MATH][ENTER][ENTER] басыңыз