Айлананын пи формуласы кандай?
Айлананын пи формуласы кандай?
Anonim

колдонуу формула.

Айланасы а тегерек менен табылат формула C= π*d = 2*π*r. Ошентип пи барабар а айлананын айланасы анын диаметрине бөлүнөт.

Муну эске алып, эмне үчүн Pi тегерек формуласында колдонулат?

Пи r квадраты Негизги математикада, пи болуп саналат колдонулган а-нын аянтын жана айланасын табуу тегерек. Пи болуп саналат колдонулган радиустун квадратына көбөйтүү жолу менен аянтты табуу пи. Анткени чөйрөлөр табиятта кездешет жана көп кездешет колдонулган башка математика боюнча теңдемелер, пи бизди курчап турат жана дайыма болуп турат колдонулган.

Андан тышкары, тегерекчелердин формуласы кандай? борбору-радиус түрү тегерек теңдеме (x – h) форматында2 + (y – k)2 = r2, борбору чекитте (h, k) жана радиусу "r" менен. Теңдеменин бул түрү пайдалуу, анткени сиз борборду жана радиусту оңой таба аласыз.

Ошентип, алар пини кантип эсептешкен?

Байыркы вавилондуктар эсептелген Айлананын аянтын анын радиусунун 3 эселенген квадратын алуу менен, а берген баалуулук нын пи = 3. Биринчи эсептөө нын π байыркы дүйнөнүн эң улуу математиктеринин бири Сиракузалык Архимед (б. з. ч. 287–212) тарабынан жасалган.

Пинин миллиардынчы саны эмне?

Бир миллиард (10^9) пи сандары (чынында 1 000 000 001 цифралар эгер сиз баштапкы "3" деп эсептесеңиз) файлда бар пи-миллиард.

Тема боюнча популярдуу