Алгебрадагы топ деген эмне?
Алгебрадагы топ деген эмне?
Anonim

Математикада А топ төрт шарт деп аталган жол менен үчүнчү элементти түзүү үчүн каалаган эки элементти бириктирген бинардык операция менен жабдылган жыйындысы болуп саналат. топ аксиомалар канааттандырылат, тактап айтканда жабылуу, ассоциация, иденттүүлүк жана инвертивдүүлүк. Топтор симметрия түшүнүгү менен негизги туугандык бөлүшөт.

Буга байланыштуу, топ жана анын касиеттери деген эмне?

А топ экилик операция менен бирге элементтердин чектүү же чексиз жыйындысы (деп аталган топ операция) чогуу төрт негизги канааттандырат касиеттери жабылуу, ассоциация, иденттүүлүк мүлк, жана тескери мүлк.

Экинчиден, абстракттуу алгебрада кандай топтор бар? Аныктама. А топ (G, ·) бош эмес G топтому G боюнча экилик операция · менен бирге төмөнкү шарттар сакталат: (i) Жабуу: Бардык a, b G үчүн a · b элементи G уникалдуу аныкталган элементи. (ii) Ассоциативдүүлүк: бардык a, b, c G үчүн бизде бар. a · (b · c) = (a · b) · c.

Ошондой эле билүү үчүн, сызыктуу алгебрада топ деген эмне?

Математикада А сызыктуу алгебралык топ нын чакан тобу болуп саналат топ инверсиялануучу n×n матрицалардын (астында матрица көбөйтүү) көп мүчөлүү теңдемелер менен аныкталат. Көп калп топтор катары кароого болот сызыктуу алгебралык топтор реалдуу же татаал сандар талаасында.

Топту топ кылган эмне?

А топ кандайдыр бир даражада бири-бирине көз каранды болгон, бири-бирине болгон мамилелери бар инсандардын жыйындысы. Ошентип, аныкталгандай, термин топ алардын түзүүчү мүчөлөрүнүн ортосунда өз ара көз карандылыктын жалпы менчигине ээ болгон коомдук субъекттердин классын билдирет.

Тема боюнча популярдуу