Салмактуу деген эмне?
Салмактуу деген эмне?
Anonim

А- салмактуулук адамдын угуу таасирин имитациялоо үчүн үн басымын микрофондук өлчөөлөргө колдонулуучу жыштыкка көз каранды ийри сызык (же чыпка). Үн басымынын бирдей деңгээлдерин эске алганда, микрофондук жазуулар адамдын кулагы кабылдаган деңгээлдерден абдан айырмаланышы мүмкүн (1-сүрөт).

Мындан тышкары, A жана C салмагы деген эмне?

"А" салмактуу үн деңгээли төмөн жыштыктарды, кулактын реакциясына окшош дискриминациялайт. " C" салмактуу үн деңгээли төмөн жыштыктарды дискриминациялабайт жана 30дан 10 000 Гцге чейинки жыштык диапазонунда бирдей өлчөнөт.

Ошо сыяктуу эле, салмактуу деген эмнени билдирет? А салмактуу орточо бир түрү болуп саналат орточо. Ар бир маалымат пунктунун ордуна финалга бирдей салым кошот дегенди билдирет, кээ бир маалымат пункттары көбүрөөк салым кошот " салмак" башкаларга караганда. Салмактуу каражаттар статистикада, өзгөчө популяцияларды изилдөөдө кеңири таралган.

Ошо сыяктуу эле, салмактуу децибелдер деген эмне?

А- салмактуу децибелдер, кыскартылган dBA, же dBa, же дБ(а), адамдын кулагы менен кабыл алынган абадагы үндөрдүн салыштырмалуу катуулугунун туюнтмасы. А-да салмактуу системасы, децибел төмөн жыштыктагы үндөрдүн маанилери салмаксызга салыштырмалуу азаят децибел, анда аудио жыштыгына эч кандай оңдоолор киргизилбейт.

Орточо салмакты кантип эсептейсиз?

Негизги формула а орточо салмактанып алынган бул жерде 1ге чейинки салмактардын кошулмасы x1(w1) + x2(w2) + x3(w3) жана башкалар, мында x сиздин топтомуңуздагы ар бир сан жана w - тиешелүү салмактуулук фактор. Сиздин табуу үчүн орточо салмактанып алынган, жөн гана ар бир санды анын салмак коэффициентине көбөйтүп, андан кийин алынган сандарды бириктириңиз.

Тема боюнча популярдуу