Осмос диффузиясы менен жеңилдетилген диффузиянын ортосунда кандай айырма бар?
Осмос диффузиясы менен жеңилдетилген диффузиянын ортосунда кандай айырма бар?
Anonim

Осмос суу бир клеткадан экинчи клеткага өткөндө да пайда болот. Жеңилдетилген диффузия экинчи жагынан, клетканы курчап турган чөйрө клетканын ичиндеги чөйрөгө караганда иондордун же молекулалардын жогорку концентрациясында болгондо пайда болот. Молекулалар улам курчап турган чөйрөдөн клеткага жылат диффузия градиент.

Мындан тышкары, осмос диффузиянын бир түрүбү же жеңилдетилген диффузиябы?

Жеңилдетилген диффузия - бул клеткадагы ташуучу же канал белокторун колдонуу менен диффузия мембрана концентрация градиенти боюнча молекулалардын кыймылына жардам берет. Кыймылдын үчүнчү түрү осмос, же эриген заттын концентрациясын теңдештирүү үчүн суунун кыймылы деп аталат.

Ошо сыяктуу эле, жеңилдетилген диффузия менен активдүү транспорттун ортосунда кандай айырма бар? Негизги максаты - затты клетка мембранасы аркылуу жылдыруу. Бир негизги бар жеңилдетилген диффузия менен активдүү транспорттун ортосундагы айырма. Бул айырма ошол активдүү транспорт ал эми энергия керек диффузияны жеңилдеткен энергияга муктаж эмес.

Анда жеңилдетилген диффузия кандайча жөнөкөй диффузияга окшош?

Жөнөкөй диффузия АТФ энергияны талап кылбайт. Жеңилдетилген диффузия АТФ энергияны талап кылышы мүмкүн же талап кылбашы мүмкүн. In жөнөкөй диффузия, молекулалар концентрация градиентинин багыты боюнча гана өтө алышат. In диффузияны жеңилдеткен, молекулалар концентрация градиентинин багытында да, карама-каршысында да өтө алышат.

Жеңилдетилген диффузиянын кандай эки түрү бар?

Ал эми жүздөгөн башкача Клетканын бүтүндөй протеиндери гана эки түрү менен байланышкан кездешет диффузияны жеңилдеткен: канал белоктору жана ташуучу белоктор. Канал белоктору, адатта, клетканын ичине жана сыртына иондорду ташуу үчүн колдонулат. Канал белоктору кирет эки форма, ачык каналдар жана дарбазалуу каналдар.

Тема боюнча популярдуу