Джон Далтондун ачылышы эмне?
Джон Далтондун ачылышы эмне?
Anonim

Джон Далтон ФРС (/ˈd?ːlt?n/; 6 сентябрь 1766 – 27 июль 1844) – англиялык химик, физик жана метеоролог болгон. Ал эң жакшы тааныштыруу менен белгилүү атом теориясы химияга жана түс сокурдугун изилдөө үчүн кээде анын урматына дальтонизм деп аталат.

Демек, Джон Далтон атом теориясын кантип ачкан?

Далтон массанын сакталуу мыйзамы жана белгилүү пропорциялар мыйзамы идеясын колдонуу менен түшүндүрүүгө болот деп гипотеза жасаган. атомдор. Ал бардык материя деп аталган майда бөлүнгүс бөлүкчөлөрдөн турат деп сунуштады атомдор, ал "катуу, массалык, катуу, өтпөс, кыймылдуу бөлүкчө(лөр)" деп элестеткен.

Жогорудагыдан тышкары, Джон Далтон өз ишин кайда жасады? Далтон (1766–1844) Камберлендде (Англия) жупуну квакердин үй-бүлөсүндө туулган жана көпчүлүк үчүн анын жашоонун башталышы анын 12 жашында айылдык мектепти анын мугалим жана коомдук лектор болуп жашап.

Ошондой эле билиңиз, Жон Далтондун ачылышы эмне үчүн маанилүү болгон?

Анын газдарды изилдөөсүнө алып келди ачылыш газ жана аба чындыгында молекулалардан турат. Бул ачылыш анын эң улууларынын бирине алып келди ачылыштар: бардык заттар атомдор деп аталган жеке бөлүкчөлөрдөн турат. Ал муну иштеп чыккан ачылыш анын атомдук теориясына. Далтон кылган иши үчүн көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон.

Джон Далтондун салымы кандай?

Джон Далтон көп жасаган химик болгон салымдар илим үчүн, бирок анын эң маанилүүсү салым атомдук теория болгон: зат акыры атомдордон турат. Бул теория атомдорду заманбап түшүнүүгө алып келди.

Тема боюнча популярдуу