Заттын мисалдары кандай фазалардан турат?
Заттын мисалдары кандай фазалардан турат?
Anonim

Фазалардын эң белгилүү мисалдары болуп саналат катуу заттар, суюктуктар, жана газдар. Азыраак тааныш фазаларга төмөнкүлөр кирет: плазмалар жана кварк-глюондук плазмалар; Бозе-Эйнштейн конденсаттары жана фермиондук конденсаттар; кызык нерсе; суюк кристаллдар; суперсуюктуктар жана катуу заттар; жана магниттик материалдардын парамагниттик жана ферромагниттик фазалары.

Бул жерде, материянын кайсы фазалары ар бирин сүрөттөйт?

Зат төрт фазада (же абалда) болушу мүмкүн, катуу, суюк, газ, жана плазма, плюс критикалык суюктуктар жана бузулуу сыяктуу бир нече башка экстремалдык фазалар газдар. Жалпысынан алганда, а катуу ысытылганда (же басым азайган сайын) а га өзгөрөт суюк калыптанат жана акырында а болуп калат газ.

Жогорудагылардан тышкары, материянын үч фазасы жана алардын аныктамасы кандай? The үч негизги заттын фазалары катуу, суюк жана газ (буу), бирок башкалар бар деп эсептелет, анын ичинде кристаллдык, коллоиддик, айнек сымал, аморфтук жана плазма фазалары. Качан фазасы бир формада башка формага алмашып, а фазасы өзгөрүү болгон деп айтылат. мамлекеттеринин маселе мамлекеттери маселе.

Демек, материянын беш фазасы кандай?

Заттын беш фазасы. Заттын төрт табигый абалы бар: Катуу заттар, суюктуктар, газдар жана плазма. Бешинчи мамлекет адам тарабынан түзүлгөн Бозе-Эйнштейн конденсаттары. Ичинде катуу, бөлүкчөлөр бири-бирине бекем жыйылган, ошондуктан алар көп кыймылдабайт.

4 маселе кандай?

Төрт мамлекеттеринин маселе күнүмдүк турмушта байкалат: катуу, суюк, газ жана плазма.

Тема боюнча популярдуу