Суудагы барий гидроксиди менен азот кислотасынын толук нейтралдаштыруу реакциясынын молекулярдык теңдемесинде кандай продуктылар бар?
Суудагы барий гидроксиди менен азот кислотасынын толук нейтралдаштыруу реакциясынын молекулярдык теңдемесинде кандай продуктылар бар?
Anonim

Ба(OH)2 + 2HNO3 → Ба(NO3)2 + 2H2О. Барий гидроксиди реакцияга кирет менен азот кислотасы өндүрүү барий нитрат жана суу.

Ошондой эле суроо туулат, барий гидроксиди менен туз кислотасынын ортосундагы реакциянын продуктулары кандай?

Качан туз кислотасы менен реакция кылат барий гидроксиди, барий хлорид жана суу чыгарылат. Бул үчүн тең салмактуу теңдеме реакция бул: 2HCl(ак) + Ba(OH)2 (ак) → BaCl2(ак) +2H2 0(1) Эгерде 4 моль барий гидроксиди реакцияга кирет The реакция мол жейт туз кислотасы.

Ошондой эле билесизби, барий гидроксиди күкүрт кислотасы барий сульфаты менен реакцияга киргенде жана суу пайда болгондо бул реакциянын тең салмактуу теңдемеси болот? Барий гидроксиди күкүрт кислотасы менен аракеттенгенде, барий сульфаты жана суу чыгарылат. The бул реакциянын тең салмактуу теңдемеси: Ba(OH)2 (ак) + H2SO4 (ак) → BaSO4 (s) + 2H20(1) 4,75 моль барий гидроксиди реакцияга кирет.

Мындан тышкары туз кислотасын барий гидроксиди менен нейтралдаштыруу реакциясында пайда болгон туздун формуласы кандай?

BaCl BaCl2 BaClH BaH2 BaO.

Азот кислотасы менен кальций гидроксидинин тең салмактуу теңдемеси кандай?

Азот кислотасы бар химиялык формула HNO3, жана Кальций гидроксиди бар химиялык формула Ca(OH)2. Качан а кислота жана база бири-бири менен реакцияга кирсе, пайда болгон продуктылар туз (иондук бирикме реакция ортосунда а кислота жана база) жана суу.

Тема боюнча популярдуу