Алдын ала эсептөөдө Circle деген эмне?
Алдын ала эсептөөдө Circle деген эмне?
Anonim

Алгебралык термин менен айтканда, а тегерек кандайдыр бир туруктуу чекиттен (h, k) кандайдыр бир туруктуу r аралыкта жайгашкан (х, у) чекиттердин жыйындысы (же "локусу") болуп саналат. r мааниси "радиусу" деп аталат тегерек, ал эми чекит (h, k) -нын "борбору" деп аталат тегерек.

Ошондой эле билесизби, математикада Circle аныктамасы кандай?

(Математика | Геометрия | Circles) Аныктама: А тегерек борбордук чекиттен бирдей алыстыкта жайгашкан бардык чекиттердин локусу. Аныктамалар Relatedto Circles. жаасы: а тегерегинин бир бөлүгү болгон ийри сызык тегерек. аккорд: а ичиндеги сызык сегменти тегерек бул 2 пунктка тийет тегерек.

Андан тышкары, тегеректин стандарттуу теңдемеси кандай? борбору-радиус түрү тегерек теңдеме форматында (x – h)2 + (y – k)2= r2, борбору чекитте (h, k) жана радиус "r". Бул формасы теңдеме жардам берет, анткени сиз борборду жана радиусту оңой таба аласыз.

Анда, тегеректин конус кесилиши деген эмне?

катары а конус бөлүгү, the тегерек конустун огуна перпендикуляр тегиздиктин кесилиши. а-нын геометриялык аныктамасы тегерек бул чекиттен (h, k) {дисплей стили (h, k)} жана айлананы түзүүчү (C) бардык чекиттердин туруктуу аралык r {дисплей стили r} локусу.

Эмне үчүн тегерек тегерек деп аталат?

борборунан жалпы аралык тегерек анын пункттарына чакырды радиус. А тегерек бир сызык менен камтылган учак фигурасы болуп саналат чакырды айлана, ошондой эле, фигуранын ичинде белгилүү бир чекиттен айланага чейин тартылган бардык түз сызыктар бири-бирине барабар.

Тема боюнча популярдуу