NaOH молекулалык салмагын кантип табасыз?
NaOH молекулалык салмагын кантип табасыз?
Anonim

Жооп жана түшүндүрмө:

The натрий гидроксидинин молярдык массасы 39,997 г/мольге барабар. аныктоо үчүн молярдык масса, атомду көбөйтүү масса атомдордун саны боюнча формула.

Ошондой эле билесизби, NaOH молекулалык салмагы кандай?

39,997 г/моль

Андан тышкары, NaOH кислотабы же негизби? NaOH, же натрий гидроксиди, кошулма болуп саналат. Бир кошулма же ан катары классификацияланат кислота, база, туз. Баары негиздер бардык, ал эми OH- (гидроксид) иондорун камтыйт кислоталар Н+ (суутек) иондорун камтыйт. Туз - бул пайда болгон кошулма, а база жана кислота бириккен, анткени алар бири-бирин нейтралдаштырат.

Бул жерде, молекулярдык салмакты эсептөө үчүн кандай формула бар?

Эсептеңиз жалпы масса ар бир элемент үчүн молекула. Атомду көбөйтүү масса ар бир элементтин атомдорунун саны боюнча: (Атом Масса Элементтин) x(ал элементтин атомдорунун саны). Муну ар бир элемент үчүн жасаңыз молекула. Биздин көмүр кычкыл газынын мисалында, масса жалгыз көмүртек атомунун 12,011 аму.

NaOH канча грамм?

39,99711 грамм

Тема боюнча популярдуу