Реакциянын эндотермикалык же экзотермикалык экенин кантип айтасыз?
Реакциянын эндотермикалык же экзотермикалык экенин кантип айтасыз?
Anonim

Эгерде энергетикалык деңгээл нын реагенттер энергия деңгээлинен жогору нын продуктылары реакция болуп саналат экзотермикалык (энергия убагында бөлүнүп чыккан реакция). Эгерде энергетикалык деңгээл нын продуктылар энергетикалык денгээлде жогору нын реагенттер бул а эндотермиялык реакция.

Жөнөкөй эле, реакциялардын кайсынысы экзотермикалык?

Ан экзотермиялык реакция химиялык зат болуп саналат реакция реагенттердеги байланыштарды үзүү үчүн продуктыларда жаңы байланыштар пайда болгондо бөлүнүп чыкканга караганда азыраак энергия керектелет. учурунда а экзотермиялык реакция, энергия тынымсыз бөлүнүп турат, көбүнчө жылуулук түрүндө. Бардык күйүү реакциялар экзотермиялык реакциялар.

Ошондой эле, эндотермикалык мисал кандай? Булар мисалдар химиялык реакциялар катары жазылышы мүмкүн, бирок жалпысынан болуп эсептелет эндотермикалык же жылуулукту сиңирүү процесстери: Эрүү муз кубиктери. Эритүү катуу туздар. Буулантуучу суюк суу. Аязды суу буусуна айландыруу (жалпысынан эрүү, кайноо жана буулануу эндотермикалык процесстер.

Андан кийин, кимдир бирөө кайнак суу эндотермикалыкпы же экзотермикалыкпы?

Муну баарыбыз баалай алабыз суу өзүнөн-өзү болбойт кайнатуу бөлмө температурасында; ордуна биз аны жылытуу керек. Анткени биз жылуулукту кошуубуз керек, кайнак суу химиктер деп атаган процесс эндотермикалык. Албетте, кээ бир процесстер жылуулукту талап кылса, кээ бирлери алар болгондо жылуулук бөлүп бериши керек. Булар катары белгилүү экзотермикалык.

Эндотермиялык реакциянын теңдемеси кандай?

Эндотермиялык реакциянын жалпы теңдемеси: Реактивдер + Энергия → Продукциялар. Эндотермикалык реакцияларда продуктулардын температурасы, адатта, температурасынан төмөн болот реагенттер.

Тема боюнча популярдуу