Илим Факттары 2023, Февраль

Г/см г мл менен бирдейби?

Г/см г мл менен бирдейби? (2023)

Бир куб сантиметрге грамм – CGS системасындагы тыгыздыктын бирдиги, көбүнчө химияда колдонулат, граммдагы массаны куб сантиметрге бөлгөн масса катары аныкталат. Расмий SI символдору g/cm3, g·cm−3, же g cm−3. Бул миллилитрге грамм (г/мл) жана литрге килограмм (кг/л) бирдиктерине барабар

Жарыктын жалпы булактары кайсылар?

Жарыктын жалпы булактары кайсылар? (2023)

Жарыктын табигый булактарына күн, жылдыздар, от жана бороондо электр энергиясы кирет. Атүгүл кээ бир жаныбарлар жана өсүмдүктөр, мисалы, от чычкандары, медузалар жана козу карындар сыяктуу өз жарыгын жарата алышат. Бул биолюминесценция деп аталат. Жасалма жарыкты адамдар жаратат

Көпчүлүк агымдар үчүн эң төмөнкү базалык деңгээл кандай?

Көпчүлүк агымдар үчүн эң төмөнкү базалык деңгээл кандай? (2023)

Аллювий агым кендерин, негизинен кум жана шагылдарды билдирет. Көпчүлүк агымдардын эң төмөнкү базалык деңгээли деңиз деңгээли

Арум лилиялары кантип өсөт?

Арум лилиялары кантип өсөт? (2023)

Арум лилиясын өстүрүүнүн эң жөнөкөй жана эң тез чечими - аны тамыр же өсүмдүктүн лампаларын бөлүү жолу менен көбөйтүү. Аны уруктардан да өстүрсөңүз болот: Жазында же жайында ысык жана нымдуу топурактын бетине уруктарды себиңиз. Аларды жарык жерде сактаңыз. Өнүү 1 айдан 3 айга чейин ишке ашат

Сиз тордун энергиясын кантип табасыз?

Сиз тордун энергиясын кантип табасыз? (2023)

Негизги пункттар Тор энергиясы бир моль иондук катуу затты газ түрүндөгү иондорго бөлүү үчүн зарыл болгон энергия катары аныкталат. Тордун энергиясын эмпирикалык түрдө өлчөө мүмкүн эмес, бирок аны электростатика аркылуу эсептөөгө же Born-Haber циклинин жардамы менен баалоого болот

Жаныбар клеткасында кандай органеллдер бар?

Жаныбар клеткасында кандай органеллдер бар? (2023)

Структуралык жактан өсүмдүк жана жаныбар клеткалары абдан окшош, анткени экөө тең эукариоттук клеткалар. Алардын экөө тең ядро, митохондрия, эндоплазмалык ретикулум, Гольджи аппараты, лизосомалар жана пероксисомалар сыяктуу мембрана менен байланышкан органеллдерди камтыйт. Экөө тең окшош мембраналарды, цитозолду жана цитоскелет элементтерин камтыйт

Эмне үчүн аммиак селитрасы жер семирткич катары колдонулат?

Эмне үчүн аммиак селитрасы жер семирткич катары колдонулат? (2023)

Аммиак селитрасын бакчаларда жана ири айыл чарба талааларында колдонуу өсүмдүктөрдүн өсүшүн жакшыртат жана өсүмдүктөр ала турган азоттун даяр запасын камсыз кылат. Аммоний нитраты жер семирткичтерди жасоо үчүн жөнөкөй кошулма болуп саналат. Ал аммиак газы азот кислотасы менен аракеттенгенде пайда болот

Экосистемага таасир этүүчү факторлор эмнени билдирет?

Экосистемага таасир этүүчү факторлор эмнени билдирет? (2023)

Маанилүү түздөн-түз драйверлерге жашоо чөйрөсүнүн өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, инвазивдүү түрлөр, ашыкча эксплуатация жана булгануу кирет. Экосистемалардын жана биологиялык ар түрдүүлүктүн деградациясынын түздөн-түз себептеринин көбү азыркы учурда туруктуу бойдон калууда же көпчүлүк экосистемаларда интенсивдүүлүгү өсүүдө (4.3-сүрөттү караңыз)

Нымдуу мезгилдин кандай артыкчылыктары бар?

Нымдуу мезгилдин кандай артыкчылыктары бар? (2023)

Нымдуу мезгилде абанын сапаты жакшырып, тузсуз суунун сапаты жакшырып, өсүмдүктөр олуттуу өсөт, бул сезондун аягында түшүмдүүлүккө алып келет. Дарыялар жээктеринен ашып, кээ бир жаныбарлар бийик жерге чегинип кетишет. Топурактагы азык азайып, эрозия күчөйт

PbSO4 канча грамм бар?

PbSO4 канча грамм бар? (2023)

Ар бир өлчөө бирдиги боюнча көбүрөөк маалымат көрө аласыз: PbSO4 же граммдын молекулалык салмагы Бул кошулма Коргошун (II) сульфаты катары да белгилүү. Заттын көлөмү үчүн SI базалык бирдиги - моль. 1 моль 1 моль PbSO4 же 303,2626 граммга барабар

Муляждар үчүн коваленттик байланыш деген эмне?

Муляждар үчүн коваленттик байланыш деген эмне? (2023)

Экология илими муляждар үчүн Эки атом коваленттик байланышта бириккенде, алар электрондорду бөлүшүүчү молекуланы түзүшөт. Иондук байланыштагыдан айырмаланып, коваленттик байланыштагы атомдордун бири дагы электронду жоготпойт жана албай калат; анын ордуна, эки атом тең жалпы электрондордун жуптарын колдонушат

Негизги спирттер HCl менен аракеттенеби?

Негизги спирттер HCl менен аракеттенеби? (2023)

Үчүнчү даражадагы спирттер концентрацияланган туз кислотасы менен тез реакцияга кирет, бирок биринчилик же экинчилик спирттер үчүн реакциянын ылдамдыгы өтө жай болгондуктан, реакциянын мааниси чоң. Үчүнчү даражадагы спирт бөлмө температурасында концентрацияланган туз кислотасы менен чайпалса реакцияга кирет

Өсүмдүктөрдө клондоо кантип ишке ашат?

Өсүмдүктөрдө клондоо кантип ишке ашат? (2023)

Өсүмдүктү клондоо - бул бойго жеткен өсүмдүктүн окшош көчүрмөсүн түзүү. Кесүү - бул чоң өсүмдүктөн кесилген жалбырак. Кыюу нымдуу топуракка же башка нымдуу өсүүчү чөйрөгө отургузулган. Кыюу өз алдынча тамыр жаратып, андан кийин баштапкы бойго жеткен өсүмдүккө окшош бүтүндөй жаңы өсүмдүккө айланат

Кайсы элемент жер кыртышынын массасынын 46,6 бөлүгүн түзөт?

Кайсы элемент жер кыртышынын массасынын 46,6 бөлүгүн түзөт? (2023)

Лутгенс жана Эдвард Дж. Тарбак, Жердин кабыгы бир нече элементтерден турат: кычкылтек, салмагы боюнча 46,6 пайыз; кремний, 27,7 процент; алюминий, 8,1 процент; темир, 5 пайыз; кальций, 3,6 пайыз; натрий, 2,8 пайыз, калий, 2,6 пайыз жана магний, 2,1 пайыз

Excelде CV кантип эсептейсиз?

Excelде CV кантип эсептейсиз? (2023)

Excelде вариация коэффициентин кантип тапса болот.Стандарттык четтөө жана орточо үчүн формулаларды колдонуу менен Excelде вариация коэффициентин эсептей аласыз. Берилген маалыматтар тилкеси үчүн (мис. A1:A10), сиз төмөнкүлөрдү киргизсеңиз болот:“=stdev(A1: A10)/ортача(A1:A10)) анан 100гө көбөйтүңүз

Эки теңдеменин параллелдүү экенин кантип билсе болот?

Эки теңдеменин параллелдүү экенин кантип билсе болот? (2023)

Алардын теңдемелеринен эки сызык параллель экендигин алардын жантаймаларын салыштырып аныктай алабыз. Эгерде эңкейиштер бирдей жана у-кесилиштери ар башка болсо, сызыктар параллелдүү. Эңкейиштер башка болсо, сызыктар параллелдүү эмес. Параллель сызыктардан айырмаланып, перпендикуляр сызыктар кесилишет

Escarpment сөздү сүйлөмдө кантип колдоносуз?

Escarpment сөздү сүйлөмдө кантип колдоносуз? (2023)

Escarpment Сүйлөм мисалдары Blue Ridge estcarpment жанында, Н.Э. Ал дарыянын үстүндөгү аскарды бойлой акырын чыгып, кыймылсыз болгон

Электр энергиясынын бөлүкчөлөрүнүн мааниси эмнеде?

Электр энергиясынын бөлүкчөлөрүнүн мааниси эмнеде? (2023)

Электр энергиясы тиешелүү түрдө электр энергиясы деп аталган энергиянын бир түрү. Бул электр энергиясы бөлүкчөлөр болгон электрондор аркылуу өткөргүч (мисалы, металл зым) аркылуу ташылат. Бул жагынан алганда, электр бөлүкчөлөр эмес, жөн гана бөлүкчөлөр алып жүргөн энергиянын бир түрү

Морудагы көөнү кантип тазалайсыз?

Морудагы көөнү кантип тазалайсыз? (2023)

Уксус менен сууну бирдей бөлүктөрдү аралаштырып, спрей бөтөлкөсүнө аралаштырыңыз. Кургак щетканы же губканы колдонушкандан кийин, мүмкүн болушунча борпоң көөнү кетириңиз, кирпичке эритме менен чачыңыз. Аны бир нече мүнөткө коюп, дагы бир жолу чачыңыз

Логистикалык өсүштү башынан өткөргөн түр деген эмне?

Логистикалык өсүштү башынан өткөргөн түр деген эмне? (2023)

Логистикалык өсүштүн мисалдары Жапайы популяциялардагы мисалдарга койлор жана порт пломбалары кирет (b). Эки мисалда тең популяциянын көлөмү кыска убакыттын ичинде жүк көтөрүмдүүлүктөн ашып, андан кийин жүк көтөрүмдүүлүгүнөн төмөн түшүп кетет

Амперметр кайда коюлушу керек?

Амперметр кайда коюлушу керек? (2023)

Жооп: Толук токтун күчүн өлчөө үчүн амперметрди 1-позицияга коюу керек, анткени чынжырдагы токтун баары ушул зым аркылуу өтүшү керек жана амперметрлер дайыма катар менен туташтырылат. Чынжырдагы жалпы чыңалууну өлчөө үчүн вольтметрди 3 же 4 абалга коюуга болот

Сферопласттардын клетка дубалдары барбы?

Сферопласттардын клетка дубалдары барбы? (2023)

Протопластар да, сферопласттар да клетка дубалы жарым-жартылай же толугу менен алынып салынган өсүмдүк, бактерия же козу карын клеткаларынын өзгөргөн формаларын билдирет. Бул клеткалар, адатта, клетка дубалынан башка бардык клетка компоненттерине ээ

Калий сульфатындагы кычкылтектин массалуу пайызы канча?

Калий сульфатындагы кычкылтектин массалуу пайызы канча? (2023)

Элемент боюнча пайыздык курамы Элемент Белгиси Масса Пайыз кычкылтек O 36,726% Күкүрт S 18,401% Калий K 44,874%

Эмне үчүн үн суюктуктарга караганда катуу заттарда тез тарайт?

Эмне үчүн үн суюктуктарга караганда катуу заттарда тез тарайт? (2023)

Үн суюктуктарга караганда катуу заттарда, газдарга караганда суюктуктарда ылдам тарайт. Бул катуу заттардын тыгыздыгы суюктукка караганда жогору болгондуктан, бөлүкчөлөр бири-бирине жакын экенин билдирет

Сиз эңкейиш катышын кантип эсептейсиз?

Сиз эңкейиш катышын кантип эсептейсиз? (2023)

Проценттик эңкейишти эсептөө үчүн, эки чекиттин бийиктиктеринин ортосундагы айырманы алардын ортосундагы аралыкка бөлүңүз, андан кийин бөлүктү 100гө көбөйтүңүз. Чекиттердин ортосундагы бийиктиктин айырмасы көтөрүлүү деп аталат. Токойлордун ортосундагы аралык чуркоо деп аталат. Ошентип, пайыздык эңкейиш (өсүү / чуркоо) х 100гө барабар

2018-жылы Индонезияда цунами кайсы жерде болгон?

2018-жылы Индонезияда цунами кайсы жерде болгон? (2023)

Суматра Ошо сыяктуу эле, Индонезияда цунами кайсы жерде болду? жээгинде катуу жер титирөө болду Суматра , Индонезия, 2004-жылдын 26-декабрында Инди океанынын жээгинде өлүмгө жана кыйроого алып келген цунами башталат. Жер титирөө тарыхта катталган эң күчтүү экинчи жер титирөө болду жана болжолдуу 230 000 адамдын өлүмү бул кырсыкты бардык убактагы эң начар 10 кырсыктын бирине айлантты.

Аризонадагы эң тез өсүп жаткан көлөкөлүү дарак кайсы?

Аризонадагы эң тез өсүп жаткан көлөкөлүү дарак кайсы? (2023)

Пало-верде дарагы Аризона штатынын дарагы болуп эсептелет, бирок бир нече ар кандай түрлөрү бар. Palo Verde Desert Museum тез өсүүчү дарак үчүн мыкты тандоолордун бири болуп саналат. Ал көлөкө үчүн чоң чатырды берет жана эң тез өсүүчү пало-верде түрү

Массанын сакталуу мыйзамы деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү?

Массанын сакталуу мыйзамы деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү? (2023)

Химиялык реакцияларды изилдөө жана өндүрүү үчүн массанын сакталуу мыйзамы абдан маанилүү. Илимпоздор белгилүү бир реакция үчүн реагенттердин санын жана идентификациясын билишсе, алар жасала турган продукциянын көлөмүн алдын ала айта алышат

Бор артритке жардам береби?

Бор артритке жардам береби? (2023)

Сөөк жана муундар үчүн бордун маанилүүлүгү. 1963-жылдан бери бордун артриттин кээ бир түрлөрү үчүн коопсуз жана натыйжалуу дарылоо экенин көрсөткөн далилдер топтолгон. Алгачкы далилдер бор кошулмасы автордун артрит оорусун жана ыңгайсыздыгын жеңилдеткен

Гальванизацияланган жаркылдоо магниттикпи?

Гальванизацияланган жаркылдоо магниттикпи? (2023)

"Гальванизацияланган" жөн гана болоттун сыртында цинктин капталганын билдирет. Болот магниттик болсо, анда ал цинктелгенден кийин дагы эле магнит болуп калат. Демейде дат баспас болоттон жасалган гальванизацияга эч кандай себеп жок болгондуктан, жооп дээрлик ар дайым "ооба, цинктелген болот магниттик" болуп саналат

Темир жолдор эски байланыштарды эмне кылат?

Темир жолдор эски байланыштарды эмне кылат? (2023)

Кээ бир темир жол байланыштары пейзаж жыгачтары катары пайдалануу үчүн бакча борборлоруна жөнөтүлөт. Эски галстуктар ыргытылат. Кээ бирлери полигондорго түшүп, кээ бирлери креозотту (галстуктун чирип кетүүсүнөн сактаган сактоочу агент) кармоо үчүн фильтрацияланган атайын электр станцияларында өрттөлөт

ATP синтаза эмне кылат?

ATP синтаза эмне кылат? (2023)

ATP синтазасы митохондриядагы электрондорду ташуу чынжырынын аракетинен пайда болгон протондук потенциалды колдонуучу комплекс. Ал протонду градиенттен ылдый ташыйт жана энергияны ADP менен АТФке фосфорланууну аяктоо үчүн колдонот

Гидратталган туз деген эмне?

Гидратталган туз деген эмне? (2023)

Гидратталган туз – бул белгилүү бир сандагы суу молекулаларына эркин жабышкан кристаллдык туз молекуласы. Туз кислота-негиз молекуласын алуу үчүн кислотанын аниону менен негиздин катиону кошулганда пайда болот. Гидратталган тузда суу молекулалары туздун кристаллдык түзүлүшүнө кирет

Төмөнкүлөрдүн кайсынысы электр энергиясы үчүн бирдик болуп саналат?

Төмөнкүлөрдүн кайсынысы электр энергиясы үчүн бирдик болуп саналат? (2023)

Электр энергиясынын бирдиги – джоуль. кубат үчүн электр бирдиги ватт болуп саналат. Анда электр энергиясын эсептөө формуласы төмөнкү формула болуп саналат. Электр энергиясы джоуль менен, кубаттуулугу ватт менен, ал эми убакыт секунд менен көрсөтүлөт

Сынуу менен дифракциянын ортосунда кандай айырма бар?

Сынуу менен дифракциянын ортосунда кандай айырма бар? (2023)

Рефракция – толкундар бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өткөндө пайда болгон толкундардын багытынын өзгөрүшү. Сынуу дайыма толкун узундугунун жана ылдамдыгынын өзгөрүшү менен коштолот. Дифракция – толкундардын тоскоолдуктар менен тешиктердин айланасында ийилиши. Дифракциянын көлөмү толкун узундугу өскөн сайын көбөйөт

ДНК менен РНКнын мономер бирдиги кандай?

ДНК менен РНКнын мономер бирдиги кандай? (2023)

Түшүндүрмө: Нуклеотиддер ДНКнын жана РНКнын мономерлери болуп саналат. Бирок нуклеотиддердин өздөрү дагы көптөгөн молекулалардан турат. Нуклеотид 5-көмүртектүү канттан, азоттуу негизден (аденин, гуанин, цитозин, тимин же урацил) жана фосфат тобунан (PO3−4) турат

Плазмалык мембрана хлор ионун өткөрө алабы?

Плазмалык мембрана хлор ионун өткөрө алабы? (2023)

Мембрана полярдуу эмес (майда эрүүчү) молекулаларды өтө өткөрөт. Мембрананын полярдык (сууда эрүүчү) молекулаларга өткөргүчтүгү өтө төмөн, ал эми чоң полярдык молекулалар үчүн өтө төмөн. Заряддалган молекулярдык түрлөргө (иондорго) өткөрүмдүүлүк өтө төмөн

Кантип генетикалык мутациялар пайдалуу болушу мүмкүн?

Кантип генетикалык мутациялар пайдалуу болушу мүмкүн? (2023)

Организмдер өмүр бою мутацияга ээ болушат. Бул мутациялар алардын генетикалык кодунун же ДНКнын өзгөрүшү. Бирок, кээде организм үчүн пайдалуу болгон мутация пайда болот. Бул пайдалуу мутацияларга лактозага толеранттуулук, бай түс көрүү жана кээ бирлеринде ВИЧке каршы туруу сыяктуу нерселер кирет

Эмне үчүн интерференциялык түстөр жоон тасмаларга караганда жука пленкалар үчүн көбүрөөк айкын болот?

Эмне үчүн интерференциялык түстөр жоон тасмаларга караганда жука пленкалар үчүн көбүрөөк айкын болот? (2023)

Самындын же жуучу каражаттын пленкасынын үстүнкү жана төмөнкү беттеринен жарыктын интерференциясы пайда болууда. Эмне үчүн интерференциялык түстөр жоон тасмаларга караганда жука пленкалар үчүн көбүрөөк айкын болот? Толкун интерференциясынан улам күндүн нурунда суунун үстүндөгү май пленкасы учактын үстүндөгү байкоочуларга сары болуп көрүнөт