Биологияда генетикалык рекомбинация деген эмне?
Биологияда генетикалык рекомбинация деген эмне?
Anonim

Генетикалык рекомбинация (ошондой эле белгилүү генетикалык алмаштыруу) алмашуу болуп саналат генетикалык ар кандай организмдердин ортосундагы материал, бул ата-эненин экөөнөн айырмаланган белгилердин айкалышы менен тукумдун пайда болушуна алып келет.

Муну эске алганда, биологияда рекомбинация деген эмне?

Мейоздогу рекомбинация. Рекомбинация ДНК бөлүктөрүнүн талкаланып, аллельдердин жаңы комбинацияларын пайда кылуу үчүн кайра бириктирилген процесси. Бул рекомбинация процесс ар түрдүү организмдердин ДНК тизмегиндеги айырмачылыктарды чагылдырган гендердин деңгээлинде генетикалык ар түрдүүлүктү жаратат.

Андан тышкары, генетикалык рекомбинация процесси кандай? Генетикалык рекомбинация комплекс болуп саналат процесс бул эки гомологдук ДНК тилкесинин тегиздөөсүн, ар бир тизмектин так үзүлүшүн, эки тилкенин ортосундагы ДНК сегменттеринин бирдей алмашуусун жана лигазалар деп аталган ферменттердин аракети аркылуу пайда болгон рекомбинацияланган ДНК молекулаларын мөөр басууну камтыйт.

Ошондой эле, генетикалык рекомбинациянын мисалы кайсы?

Жалпы же гомологдук рекомбинация абдан окшош ырааттуулуктагы ДНК молекулаларынын ортосунда пайда болот, мисалы, диплоиддик организмдердеги гомологдук хромосомалар. Жакшы мисалдар l сыяктуу кээ бир бактериофагдардын бактериялык хромосомага интеграцияланышы жана иммуноглобулиндин кайра түзүлүшү үчүн системалар. гендер омурткалуу жаныбарларда.

Генетикалык рекомбинациянын 3 ыкмасы кандай?

Бирок, бактериялар табылган жолдору аларды жогорулатуу генетикалык аркылуу көп түрдүүлүк үч рекомбинациялоо ыкмалары: трансдукция, трансформация жана конъюгация.

Тема боюнча популярдуу