Байланышкан график эмнени мисал менен түшүндүрөт?
Байланышкан график эмнени мисал менен түшүндүрөт?
Anonim

Толук түрдө график, ар бир жуп чокуларынын ортосунда бир чети бар график. Экинчиси - амисал а байланышкан график. Ичинде байланышкан граф, ар бир чокусунан алууга болотграфик ар бир башка чокусуна график бир катар четтери аркылуу, жол деп аталат.

Ошондой эле билесизби, байланышкан график деген эмне?

Connected Graph. А график кайсынысытуташтырылган топологиялык мейкиндик маанисинде, б.а., ар кандай чекиттен башка чекитке чейин жол бар. график. Аграфик бул эмес туташтырылган төшөктөн ажыратылганы айтылат.

Ошо сыяктуу эле, 2 туташкан график деген эмне? А график болуп саналат туташтырылган эгер бар болсо экичокулары x, y ∈ V (G), акыркы чекиттери xand y болгон жол бар. А байланышкан график G деп аталат2-туташтырылган, эгерде ар бир чоку үчүн x ∈ V (G) болсо, G− x болот туташтырылган. 2байланышкан граф.

Ошондой эле суроо, туташкан тармак деген эмне?

Network аныктама. А тармак объекттердин жыйындысы (түйүн же чокусу деп аталат). туташтырылганбирге. Түйүндөрдүн ортосундагы байланыштар четтер же шилтемелер деп аталат. Бардык четтери эки багыттуу же багытсыз болсо, андатармак багытсыз болуп саналат тармак (же багытталбаган график), экинчи сүрөттө көрсөтүлгөндөй.

Графиктин туташкан же ажыратылганын кантип билсе болот?

G деп аталат ажыратылган, эгерде анын бирден ашык компоненти бар, б.а. эгерде ал эмес туташтырылган. Анедж а байланышкан график көпүрө болуп саналат, эгерде анын жалбырактары а ажыратылган график. а чокусу байланышкан граф кесүү чоку же артикулярдык чекит, эгерде жалбырактарын алып салуу а ажыратылган график.

Тема боюнча популярдуу