Аалам 2023, Апрель

Алгебрадагы топ деген эмне?

Алгебрадагы топ деген эмне? (2023)

Математикада топ - бул экилик операция менен жабдылган көптүк, ал каалаган эки элементти бириктирип, үчүнчү элементти түзүүчү топ аксиомалары деп аталган төрт шарт, тактап айтканда, жабылуу, ассоциация, иденттүүлүк жана инвертивдүүлүк аткарыла тургандай. Топтор симметрия түшүнүгү менен негизги тууганчылыкты бөлүшөт

Жердин кеңдигинде анын айланасын кантип эсептейсиз?

Жердин кеңдигинде анын айланасын кантип эсептейсиз? (2023)

Айлананын айланасы 2πрге барабар, мында r анын радиусу. Жерде, берилген кеңдиктеги сферанын айланасы 2πr(cos θ) мында θ кеңдик жана r - экватордогу Жердин радиусу

Айлананын пи формуласы кандай?

Айлананын пи формуласы кандай? (2023)

Формула колдонуңуз. Айлананын айланасы C= π*d = 2*π*r формуласы менен табылат. Ошентип, pi тегеректин айланасын анын диаметрине бөлгөндө барабар

Кантип санариптик Омметр иштейт?

Кантип санариптик Омметр иштейт? (2023)

Санарип амперметр агып жаткан токко пропорционалдуу калибрленген чыңалууну өндүрүү үчүн шунттук резисторду колдонот. Диаграммада көрсөтүлгөндөй, токту окуу үчүн, адегенде РК белгилүү каршылыгын колдонуу менен өлчөнө турган токту чыңалууга айландыруу керек. Ошентип иштелип чыккан чыңалуу кириш токту окуу үчүн калибрленген

Кайсы диен эң туруктуу?

Кайсы диен эң туруктуу? (2023)

Чектеш &pi ортосундагы бул кошумча байланыш өз ара аракеттенүү; системалары конъюгацияланган диендерди диендин эң туруктуу түрү кылат. Конъюгацияланган диендер 15кДж/моль же жөнөкөй алкендерге караганда 3,6 ккал/моль туруктуураак

Кайсы теорема эмне үчүн J жана K сызыктары параллелдүү болушу керектигин эң жакшыраак негиздейт?

Кайсы теорема эмне үчүн J жана K сызыктары параллелдүү болушу керектигин эң жакшыраак негиздейт? (2023)

Тескери альтернативалуу тышкы бурчтар теоремасы j жана k сызыктары эмне үчүн параллелдүү болушу керектигин негиздейт. Тескери альтернативалуу тышкы бурчтар теоремасы, эгерде эки сызык туурасынан кесилген болсо, эки башка сырткы бурчтар бири-бирине шайкеш болсо, анда сызыктар параллель болот деп айтылат

Тематикалык карталар кандайча пайдалуу?

Тематикалык карталар кандайча пайдалуу? (2023)

Тематикалык карталар, адатта, жер аттары же негизги суу объектилери сыяктуу кээ бир жайгашкан же маалымдама маалыматтарды камтыйт, алар карта окурмандарына картада камтылган географиялык аймак менен таанышууга жардам берет. Бардык тематикалык карталар эки маанилүү элементтен турат: базалык карта жана статистикалык маалыматтар

Тик бурчтуу координаталар системасынын ар кандай бөлүктөрү кандай?

Тик бурчтуу координаталар системасынын ар кандай бөлүктөрү кандай? (2023)

Координаталык тегиздик төрт бөлүккө бөлүнөт: биринчи квадрант (I квадрант), экинчи квадрант (II квадрант), үчүнчү квадрант (III квадрант) жана төртүнчү квадрант (IV квадрант). Төрт квадранттын абалын оң жактагы сүрөттөн тапса болот

Эң катуу акиташ кайсы?

Эң катуу акиташ кайсы? (2023)

Негизги тектин түрү: Чөкмө тек

Темир жолдо Асо деген эмне?

Темир жолдо Асо деген эмне? (2023)

Темир жолдор министрлигинин ассистенти, аты-жөнү катары, SSC CGL аркылуу сунушталган жардамчы кызматы. Бул жумушта сиз Индиянын өкмөтүнө таандык темир жол тармагы болгон Индия темир жолдорунда иштемексиз. Бул дүйнөдөгү эң чоң жана эң узун темир жол тармактарынын бири

Адамдардын плоидиялык саны кандай?

Адамдардын плоидиялык саны кандай? (2023)

Адамдар диплоиддик организмдер, алардын соматикалык клеткаларында хромосомалардын эки толук топтомун алып жүрүшөт: атасынан 23 хромосоманын бир топтомун жана энеден 23 хромосоманын бир топтомун. Конкреттүү мисалдар. Түр Хромосомалардын саны Плоидиялык саны Алма 34, 51 же 68 2, 3 же 4 Адам 46 2 Жылкы 64 2 Тоок эти 78 2

Өсүмдүктөр энергияны эмнеден алышат?

Өсүмдүктөр энергияны эмнеден алышат? (2023)

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар керек болгон бардык энергия түздөн-түз же кыйыр түрдө Күндөн келет. Фотосинтез суу, көмүр кычкыл газы жана жарыктын катышуусунда ишке ашат. Өсүмдүктөр сууну топурактан, көмүр кычкыл газын абадан алышат. өсүмдүктүн жалбырактарында хлорофилл деп аталган жашыл пигмент бар

Циклоалкендерди жана алкендерди кантип атайсыз?

Циклоалкендерди жана алкендерди кантип атайсыз? (2023)

Эне суффикс (аяктоо) алкенди же циклоалкенди билдирет. Тамырдын аталышы үчүн тандалган эң узун чынжыр кош байланыштын эки көмүртек атомун камтышы керек. Тамыр чынжыры кош байланыш көмүртек атомуна жакынкы учунан баштап номерлениши керек

Ядродо канча ядро бар?

Ядродо канча ядро бар? (2023)

Көптөгөн диплоиддик клеткалардагы нуклеолалардын санынын бөлүштүрүлүшү бир ядродо эки же үч ядролук режимди жана 1ден 6га чейинки нуклеолдорду көрсөттү

Математикадан эки эсе көп деген эмнени билдирет?

Математикадан эки эсе көп деген эмнени билдирет? (2023)

Тилди колдонууда (математикалык мааниде эмес) 'B'ден эки эсе көп А' B дегенден эки эсе көп дегенди билдирет - же сиз айткандай, A = 2B. Бул аны бул альтернативалуу жолдор менен айткандай эле болот:- «А - В эки эсе көп/көп». - (Сиздин сурооңузда мурунтан эле) "Эки эсе көп/көп A B."

Ички дизайндагы көбүк диаграммасы деген эмне?

Ички дизайндагы көбүк диаграммасы деген эмне? (2023)

Аныктама боюнча, көбүк диаграммасы - бул долбоорлоо процессинин алдын ала этабында мейкиндикти пландаштыруу жана уюштуруу үчүн колдонуу үчүн архитекторлор жана интерьер дизайнерлери тарабынан жасалган эркин диаграммалык чийме. Көбүктүн диаграммасы маанилүү, анткени долбоорлоо процессинин кийинки этаптары аларга негизделген

Тыгыздыкка көз каранды чектөөчү фактор эмнени билдирет?

Тыгыздыкка көз каранды чектөөчү фактор эмнени билдирет? (2023)

Жыштыкка көз каранды чектөөчү факторлор Жыштыкка көз каранды факторлор - калктын санына же өсүшүнө таасири калктын жыштыгына жараша өзгөрүп турган факторлор. сыяктуу тыгыздыкка көз каранды чектөөчү факторлордун көптөгөн түрлөрү бар; тамак-аштын болушу, жырткычтык, оору жана миграция

Кедр жаңгагын жей аласызбы?

Кедр жаңгагын жей аласызбы? (2023)

Бирок бул чындык! Даамдуу жана аш болумдуу кедр жаңгактары арыктоого жардам берет жана денеңиз үчүн ден-соолукка көптөгөн пайдаларды берет. Кедр жаңгагы палеолит доорунан бери тамактануунун популярдуу булагы болуп келген. Кытырак жана даамдуу кедр жаңгактары кедр конустарынын кичинекей уруктары

Фаза өзгөргөндө масса өзгөрөбү?

Фаза өзгөргөндө масса өзгөрөбү? (2023)

Анын ордуна берилген жылуулук эрүү жылуулук катары керектелет. Бул муздун эришине мүмкүндүк берет, бул катуудан суюктукка фазалык өзгөрүү бар экенин билдирет, бул муздун белгилүү бир массасы суюк сууга өтөт дегенди билдирет. Демек, муздун массасы фазалык өзгөрүү учурунда азаят

Эргежээл боздоп жаткан тал дарактар барбы?

Эргежээл боздоп жаткан тал дарактар барбы? (2023)

Стандарттык ыйлаган талдын чыныгы эргежээл формасы жок, бирок киска талында кичинекей мейкиндиктерге жана ал тургай контейнер багбанчылыкка ылайыктуу кыйыштырылган миниатюралык ыйлоо сорту бар. Дарак катуу таяныч түзүү үчүн күчтүү кампа стандартына кыйыштырылган жана бийиктиги 6 фут чейин өсө алат

Active Directoryдеги мүрзө ташымдын иштөө мөөнөтүн кантип текшерсем болот?

Active Directoryдеги мүрзө ташымдын иштөө мөөнөтүн кантип текшерсем болот? (2023)

Сиз ADSI түзөтүү куралын (ADSIEDIT. msc) ишке киргизүү жана AD токой үчүн Конфигурация бөлүмүн карап чыгуу менен токойуңуздун баасын текшере аласыз. CN=Directory Service, CN=Windows NT, CN=Кызматтар, CN=Конфигурация, DC=домен, DC=com дегенге өтүңүз. CN=Directory Service объектисин оң баскыч менен чыкылдатып, касиеттерин тандаңыз

Мантиянын экинчи катмары кандай?

Мантиянын экинчи катмары кандай? (2023)

Мантия - Жердин экинчи катмары. Мантия эки негизги бөлүктөн турат, жогорку мантия жана төмөнкү мантия. Үстүнкү мантия анын үстүндөгү кыртыш деп аталган катмарга жабышып турат. Жер кыртышы менен жогорку мантия биргелешип литосфера деп аталган туруктуу кабыкчаны түзөт, ал тектоникалык плиталар деп аталган бөлүктөргө бөлүнгөн

Гелиотроптук дары деген эмне?

Гелиотроптук дары деген эмне? (2023)

Гелиотропизм. жарыкка жооп организмдердин багыттуу өсүшү. Өсүмдүктөрдө абадагы бүчүрлөр көбүнчө жарыкка карай өсөт. Фототроптук реакцияны өсүмдүк өстүрүүчү зат болгон ауксин (= AUXINS) башкарат деп ойлошот. (

Зоологиянын кандай тармактары бар?

Зоологиянын кандай тармактары бар? (2023)

Процесс зоологиясынын кээ бир негизги тармактары: антрозоология, экология, эмбриология жана физиология. Антрозоология - адам менен жаныбарлардын өз ара байланышын изилдөөчү илим. Экология жаныбарлардын айлана-чөйрө менен болгон мамилесин жана реакциясын изилдөө

Адамдар аба ырайынын эрозиясынын жана чөкмөлөрүнүн терс таасирин кантип алдын ала алышат?

Адамдар аба ырайынын эрозиясынын жана чөкмөлөрүнүн терс таасирин кантип алдын ала алышат? (2023)

Токойлорду калыбына келтирүү – бул адамдар эрозиянын терс таасирин алдын ала турган ыкма. Токойчулар жер эрозиясын алдын алуу үчүн мүмкүн болушунча тезирээк жыйналган жерге бак-дарактарды отургуза алышат

Жыгач күйүү деген эмне?

Жыгач күйүү деген эмне? (2023)

Жыгачтын тутанышы жана күйүшү. Жыгачтын күйүшү жана күйүшү негизинен целлюлозанын пиролизине (б.а. термикалык ажыроого) жана пиролиз продуктуларынын бири-бири менен жана абадагы газдар, негизинен кычкылтек менен болгон реакцияларына негизделген. Температура жогорулаганда целлюлоза пиролиза баштайт

Матрица сөзүнүн митохондрияга кандай тиешеси бар?

Матрица сөзүнүн митохондрияга кандай тиешеси бар? (2023)

Митохондрия матрицасы аныкталган Митохондрия сырткы мембранадан, ички мембранадан жана матрица деп аталган гел сымал материалдан турат. Бул матрица клетканын цитоплазмасына караганда илешкектүү, анткени анын курамында суу аз. Бул ATP деп аталган энергия молекулаларын өндүргөн клеткалык дем алуудагы маанилүү кадам

Көмүртек цикли убакыттын өтүшү менен кантип өзгөрдү?

Көмүртек цикли убакыттын өтүшү менен кантип өзгөрдү? (2023)

Өзгөрүүчү көмүртек цикли. Адамдар Жер системасынын башка бөлүктөрүнөн атмосферага көбүрөөк көмүртек ташып жатышат. Көмүр жана мунай сыяктуу күйүүчү майлар күйгөндө көбүрөөк көмүртек атмосферага жылып барат. Көбүрөөк көмүртек атмосферага жылып баратат, анткени адамдар дарактарды өрттөп токойлордон кутулууда

Имп нуклеозидби?

Имп нуклеозидби? (2023)

Инозин кислотасы же инозин монофосфат (IMP) - нуклеозиддик монофосфат. Ал аденозинмонофосфаттын АМФ деаминаза менен дезаминденишинен пайда болуп, инозинге чейин гидролизденет. IMP - пурин метаболизминдеги аралык рибонуклеозид монофосфат

Парабола теңдеменин кандай түрү?

Парабола теңдеменин кандай түрү? (2023)

Стандарттык форма (x - h)2 = 4p (y - k), мында фокус (h, k + p) жана директриса у = к - п. Эгерде параболаны анын чокусу (h,k) жана симметрия огу х огуна параллель болгудай кылып бурулса, анда анын (y - k)2 = 4p (x - h) теңдемеси болот, мында фокус (h + p, k) жана директриса x = h - p

Күндүн айланасындагы асан-үсөндүн руханий мааниси эмнеде?

Күндүн айланасындагы асан-үсөндүн руханий мааниси эмнеде? (2023)

Күндүн айланасындагы асан-үсөндүн Рухий мааниси татаал. Бул сырдуу кубулуш пайгамбарлыктын бир бөлүгү болушу мүмкүн. Бирок бул да молчулуктун белгиси

Бактериялардын ДНКны чөйрөсүнөн алуусу эмне деп аталат?

Бактериялардын ДНКны чөйрөсүнөн алуусу эмне деп аталат? (2023)

Трансформация. Трансформацияда бактерия айлана-чөйрөдөн ДНКны алат, көбүнчө башка бактериялар тарабынан төгүлгөн ДНК. Эгерде кабыл алуучу клетка жаңы ДНКны өзүнүн хромосомасына киргизсе (бул гомологдук рекомбинация деп аталган процесс аркылуу болушу мүмкүн), ал да патогендүү болуп калышы мүмкүн

Трапециянын орто сегменттик теоремасы кандай?

Трапециянын орто сегменттик теоремасы кандай? (2023)

Трапециянын орто сегментинин теоремасы. Үч бурчтуктун орто сегментинин теоремасы үч бурчтуктун эки капталынын ортоңку чекиттерин бириктирген орто сегмент деп аталган сызык үчүнчү капталына параллель жана анын узундугу үчүнчү капталынын жарымына барабар экенин айтат

Ray мисалы деген эмне?

Ray мисалы деген эмне? (2023)

Геометрияда нур – бул бир багытта чексиз созулган бир акыркы чекити (же башталгыч чекити) бар сызык. Нурга мисал - космостогу күн нуру; күн акыркы чекит болуп саналат жана жарык нуру чексиз уланат

Алтынды сыноо үчүн кандай кислота колдонулат?

Алтынды сыноо үчүн кандай кислота колдонулат? (2023)

Алтынды кычкылдык менен текшерүү - бул алтын түстөгү буюмду кара ташка сүртүү, ал оңой көрүнгөн из калтырат. Белги алтын эмес ар кандай буюмдун маркасын эритип турган aqua fortis (азот кислотасы) менен текшерилет. Белги кала берсе, ал аква региа (азот кислотасы жана туз кислотасы) колдонуу менен текшерилет

Гизмде көрсөтүлгөн эки ДНК компоненти кандай?

Гизмде көрсөтүлгөн эки ДНК компоненти кандай? (2023)

Gizmo көрсөтүлгөн эки ДНК компоненттери фосфаттарды жана нуклеозиддерди камтыйт

Фермент концентрациясы менен реакция ылдамдыгынын ортосунда кандай байланыш бар?

Фермент концентрациясы менен реакция ылдамдыгынын ортосунда кандай байланыш бар? (2023)

Ферменттин концентрациясын жогорулатуу менен реакциянын максималдуу ылдамдыгы абдан жогорулайт. Жыйынтык: Химиялык реакциянын ылдамдыгы субстраттын концентрациясы жогорулаган сайын өсөт. Ферменттер реакциянын ылдамдыгын абдан тездетет. Бирок, субстрат концентрациясы жогору болгондо ферменттер каныккан болот

Кантип мРНКны белокко айландырасыз?

Кантип мРНКны белокко айландырасыз? (2023)

Бүт процесс ген экспрессиясы деп аталат. Которууда кабарчы РНК (мРНК) рибосоманын декоддоо борборунда белгилүү бир аминокислота чынжырын же полипептидди өндүрүү үчүн чечмеленет. Полипептид кийинчерээк бүктөлүп, активдүү протеинге айланат жана клеткада өз функцияларын аткарат

Чөкмө тектер кандай жайгашат?

Чөкмө тектер кандай жайгашат? (2023)

Чөкмө тектерди эки категорияга уюштурууга болот. Биринчиси, тоо тектеринин сыныктарынын, чөкмөлөрдүн же башка материалдардын эрозиясынан жана топтолушунан келип чыккан детриттик тектер. Экинчиси – минералдардын эришинен жана нөшөрлөшүнөн пайда болгон химиялык тоо тектери