Пируват кычкылдануунун реагенттери кандай?
Пируват кычкылдануунун реагенттери кандай?
Anonim

Пируват кычкылдануунун реагенттери кандай? 2 NADH, 2 CO2, 2 Ацетил Co А.

Ошондой эле билесизби, пируват кычкылдануу продуктулары кандай?

Жалпысынан, пируват кычкылдануусу пируватты үч көмүртектүү молекулага айлантат. ацетил КоАбашталгыч текст, C, o, A, аяктоо тексти - эки көмүртектүү молекула тиркелген Коэнзим А-NADHstart текстин, N, A, D, H, акыркы текстти өндүрүү жана процессте бир көмүр кычкыл газынын молекуласын чыгаруу.

Пируваттын кычкылданышынын максаты эмнеде деп сурашыбыз мүмкүн? Пируват декарбоксилденүү же пируват кычкылдануусу, ошондой эле шилтеме реакциясы катары белгилүү, - дын конверсиясы пируват фермент комплексинин жардамы менен ацетил-КоАга айланат пируват дегидрогеназа комплекси. Аминокислоталар жана углеводдор сыяктуу энергияны пайда кылуучу иондор жана молекулалар Кребс циклине ацетилкоэнзим А катары кирип, циклде кычкылданышат.

Ошондой эле суроо туулат, реагенттер жана кычкылдануучу фосфорлануунун продуктулары кандай?

Жалпысынан, процесс 2 пируват плюс 2 суунун молекуласын, 2 өндүрөт ATP, 2 NADH молекуласы жана 2 суутек иону (Н+). NADH оксиданттык фосфорлануу баскычына электрондорду алып барат клеткалык дем алуумитохондриянын ичинде пайда болот.

Пируваттын кычкылдануусу менен канча NADH түзүлөт?

Циклдин ар бир кезеги пайда болот үч NADH молекулалары жана бир FADH2 молекула. Бул ташыгычтар ATP молекулаларын өндүрүү үчүн аэробдук дем алуунун акыркы бөлүгү менен байланышат. Ар бир циклде бир GTP же ATP да жасалат.

Тема боюнча популярдуу