4 галогендер эмне деп аталат?
4 галогендер эмне деп аталат?
Anonim

The галоген элементтер фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I), астатин (At) жана теннесин (Ts).

Ошо сыяктуу эле, сиз 4 галогендин аты эмне деп сурашыңыз мүмкүн?

Оң жактагы галогендер мезгилдик таблицанын оң жагындагы экинчи тилкеде он жетинчи топту (XVII топ) табасыз. Бул колонна галогендик үй-бүлөнүн үйү болуп саналат элементтер. Бул үй-бүлөдө ким бар? The элементтер кирет фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (Мен жана астатин (Саат).

галогендер өз атын кантип алышкан? Аты галоген дан келет the Грек сөздөрү «туз» дегенди билдирген «халс» жана «жасау» дегенди билдирет. Фтор болуп саналат бири болуп эсептелет the эң реактивдүү элементтер ичинде болушу. камтыган жөнөкөй кошулмалар галогендер галогениддер деп аталат.

Ошо сыяктуу эле, галогендер көбүнчө кандай формада болот?

тобу галогендер стандарттык температурада жана басымда заттын үч негизги абалында элементтерди камтыган бирден-бир мезгилдик таблица тобу. Баары галогендер пайда болот суутек менен байланышкан кислоталар. Көпчүлүк галогендер болуп саналат адатта минералдардан же туздардан өндүрүлгөн.

Галоген аты эмнени билдирет?

ГАЛОГЕНДЕР: Фтор, хлор, бром, йод жана астатинди камтыган элементтердин мезгилдик системасынын 7-топу. The галогендер эки атомдуу жана туздарды пайда кылууга жакын; демек алардын аты, бул эки грек термининен келип чыккан мааниси «туз түзүүчү».

Тема боюнча популярдуу