Эмне үчүн галогендер жогорку электр терс касиетке ээ?
Эмне үчүн галогендер жогорку электр терс касиетке ээ?
Anonim

Алардын аркасында бийик натыйжалуу ядролук заряд, галогендер болуп саналат жогорку электр терс. Ошондуктан, алар болуп саналат жогорку реактивдүү жана болот реакция аркылуу электрон алат менен башка элементтер. Галогендер болот жетиштүү санда биологиялык организмдер үчүн зыяндуу же өлүмгө алып келиши мүмкүн.

Ошондой эле билүү керек, эмне үчүн 17-топтун эң жогорку электр терс касиети бар?

Электрогативдүүлүк мезгил ичинде көбөйөт жана төмөндөйт топ. Ошондуктан фтор эң жогорку электр терс касиетке ээ бардык элементтердин ичинен. Анткени фтор бар жети валенттүү электрон болсо, асыл газ конфигурациясына жетүү үчүн дагы бир гана электрон керек (сегиз валенттүү электрон).

Галогендердин электр терс касиети кандай? аныктамасы электрдиктуулук көбүрөөк электрондор үчүн элементтин тартуу болуп саналат. Ошентип, VIIA же Галогендер эң жогорку болот электрдиктуулук алардын катарындагы же мезгилиндеги каалаган элементтин. Florine саны 9 F199 эң жогору электрдиктуулук мезгилдик таблицадагы каалаган элементтин 4,0.

Ошондой эле билесизби, кайсы галоген эң жогорку электр терс касиетке ээ?

Фтор

Эмне үчүн галогендер ушундай деп аталат?

17-топтун элементтери галогендер деп аталат анткени галоген грек сөзү "туз чыгаруучу" дегенди билдирет. Галогендер фтор, хлор, бром, йод жана астатин кирет. Алардын баары металл эмес. Алар металлдар менен реакцияга кирип, кошулмаларды түзүшөт чакырды туздар.

Тема боюнча популярдуу