Мазмуну:

Ферменттин синоним деген эмне?
Ферменттин синоним деген эмне?
Anonim

Ферменттин синонимдери

  • түрткү.
  • стимул.
  • мотивация.
  • стимулдаштыруучу.
  • адъювант.
  • агитатор.
  • куу.
  • импульс.

Буга байланыштуу бир ферменттин башка аталышы кандай?

Ан ферменттин аты көбүнчө анын субстратынан же катализдеген химиялык реакциядан келип чыгат сөз -ase менен аяктайт. Мисалы, лактаза, спирт дегидрогеназа жана ДНК полимераза. Башка ферменттер бир эле химиялык реакцияны катализдеген изозимдер деп аталат.

Андан кийин суроо туулат, сиз ферменттер деп эмнени айтасыз? Фермент: Тирүү организмдеги химиялык реакциянын ылдамдыгын тездетүүчү белоктор. Ан фермент белгилүү бир химиялык реакциялар үчүн катализатор болуп, реактивдердин белгилүү бир топтомун (субстрат деп аталат) белгилүү бир продуктыларга айлантат. жок ферменттер, жашоо катары биз билем аны болмок жок.

Ошондой эле суроо туулат, ферменттин карама-каршы жагы эмнеде?

Фермент активаторлор менен байланышкан молекулалар ферменттер жана алардын активдуулугун жогорулатуу. Алар карама-каршы нын фермент ингибиторлор. Бул молекулалар көбүнчө аллостерикалык жөнгө салууга катышат ферменттер зат алмашууну контролдоодо.

субстрат үчүн дагы кандай сөз?

субстрат, субстрат, катмар. колдонуу: астында жаткан ар кандай катмар же катмар башка.

Тема боюнча популярдуу