Чексиз кичине жылышуу вектору деген эмне?
Чексиз кичине жылышуу вектору деген эмне?
Anonim

Infinitesimal Displacement: Абдан маанилүүжылышуу вектору болуп саналат жылышуу вектору overan чексиз аз убакыт алкагы. дегенди билдиретчексиз аз абалын өзгөртүү).

Ошо сыяктуу эле, сиз, жылма вектор деген эмне деп сурасаңыз болот?

А жылышуу болуп саналат вектор анын узундугу P чекитинин баштапкы абалынан акыркы абалына чейинки эң кыска аралык. Ал чекиттин баштапкы абалынан акыркы абалына чейинки түз сызык боюнча ойдон чыгарылган кыймылдын алыстыгын да, багытын да сандык түрдө аныктайт.

Андан тышкары, вектордун жылышын кантип табасыз? А жылышуу вектору ордун өзгөртүүнү берет: баштапкы чекиттен аяктоочу чекитке чейинки аралык чоңдуктун чоңдугу жылышуу вектору, ал эми басып өткөн багыт - багыт орун алмаштыруу вектору. Биринин куйругун тартып баратат вектор бир секунданын башына чейин көздөгөн жериңизге жеткирет.

Ошо сыяктуу эле, адамдар чексиз аз жер которуу деген эмне?

Өзгөчө учур бир чексиз кичине жылышуу(көбүнчө dr белгиленет), виртуалдык жылышуу (denotedδr) а билдирет чексиз аз чектөөлөр сакталып кала тургандай системанын координаттарынын позициясынын өзгөрүшү.

Позиция вектору жана жылышуу вектору деген эмне?

The позиция вектору бөлүкчөлөр асте аныкталат вектор башталышынан баштап бөлүкчө турган чекитке чейин. The жылышуу вектору бөлүкчө катары аныкталат вектор анын башталышын кошуу позиция финалга чыгат позиция. Башкача айтканда, орун алмаштыруу вектору өзгөртүү болуп саналат позиция вектору.

Тема боюнча популярдуу