Бензолдун энтальпиясы кандай?
Бензолдун энтальпиясы кандай?
Anonim

Термодинамикалык касиеттери

Фазалык жүрүм-турум
Std энтальпия формациянын өзгөрүшү, ΔfХосуюк +48,7 кДж/моль
Стандарттык молярлык энтропия, Сосуюк 173,26 Дж/(моль К)
Энтальпия күйүү, ΔвХо –3273 кДж/моль
Жылуулук кубаттуулугу, сб 134,8 Дж/(моль К)

Адамдар дагы сурашат, бензолдун пайда болуу энтальпиясы кандай?

стандарт Бензолдун күйүү энтальпиясы -3266,0 кДж жана стандарттуу пайда болуу энтальпиясы CO2 жана H2O тиешелүүлүгүнө жараша -393,1 кДж жана -286,0 кДж.

Кошумча, эмне үчүн бензолдун пайда болуу жылуулугу аз? көбүрөөк жылуулук чыгарылса, мааниси ошончолук терс болот. Бензол чыгарат аз жылуулук (төмөн жылуулук бар гидрогенациялоо) анткени анын жыпар жыттуу касиеттери ага укмуштуудай туруктуулукту берет.

Мындан тышкары, бензол кандай температурада суюк жана газ болот?

Кислород – а газ бөлмөдө температура. Эгерде заттын нормалдуу эрүү температурасы бөлмөдөн төмөн болсо температура, зат а суюк бөлмөдө температура. Бензол 6°Сте эрип, 80°Сте кайнайт; бул суюк бөлмөдө температура.

Бензол эмнеге окшош?

Бензол таттуу жыты бар түссүз суюктук. Абага тез бууланып, сууда бир аз эрийт. Бензол мунай заты менен тунук түссүз суюктук катары көрүнөт.сыяктуу жыт. Жаркылдоо чекити 0°F кем.

Тема боюнча популярдуу