Каонун пайда болуу энтальпиясы кандай?
Каонун пайда болуу энтальпиясы кандай?
Anonim

Пайда болуу жылуулуктарынын таблицасы

Курама ΔHf (кДж/моль)
CaCO3 -1207.0
CaO(лар) -635.5
Ca(OH)2(лар) -986.6
CaSO4(лар) -1432.7

Ошо сыяктуу эле, MgO пайда болуу энтальпиясы кандай деп суралат?

MgO(лар) үчүн стандарттык пайда болуу энтальпиясы -601,7 кДж/моль.

Экинчиден, суунун пайда болуу энтальпиясы кандай? Теңдеме 1 моль суюктук болгондо 286 кДж жылуулук энергиясы бөлүнөрүн көрсөтүп турат суу стандарттык шарттарда анын элементтеринен түзүлөт. Стандарт энтальпия өзгөрүүлөр түзүү элементтерден түз жасай албасаңыз да, ар кандай кошулмалар үчүн жазылышы мүмкүн.

Мындан тышкары, nh4cl пайда болуу энтальпиясы кандай?

Термохимиялык тармактын 1.118 версиясынын негизинде тандалган ATcT пайда болуу энтальпиясы

Түрдүн аты Формула ΔfH°(298,15 К)
Аммоний хлориди (NH4)Cl (cr) -314.892

Кошулушту түзүүнүн стандарттуу энтальпиясы кандай?

The калыптануунун стандарттык энтальпиясы же стандарттык пайда болуу жылуулук а кошулма өзгөрүшү болуп саналат энтальпия учурунда түзүү анын курамындагы бардык заттар менен анын курамындагы элементтерден 1 моль заттын стандарт мамлекеттер.

Тема боюнча популярдуу