Бериллий металлбы же бейметаллбы же металлоидби?
Бериллий металлбы же бейметаллбы же металлоидби?
Anonim

бериллий болуп саналат металл. Ал щелочтуу жерде болот металл Мезгилдик таблицага кирет жана магний менен алюминийге окшош химиялык жана физикалык касиеттерге ээ, бирок экөөнө караганда бир кыйла жогору эрүү температурасына ээ.

Мындан тышкары, бериллий металлоидби?

Бор, кремний, германий, мышьяк, сурьма жана теллур көбүнчө катары таанылат. металлоиддер. Башка элементтер кээде катары классификацияланат металлоиддер. Бул элементтердин арасында суутек, бериллий, азот, фосфор, күкүрт, цинк, галлий, калай, йод, коргошун, висмут жана радон.

Андан кийин суроо туулат, бериллий кайсы үй-бүлөдө? бериллий щелочтуу жер металлдарынын эң жеңил мүчөсү үй-бүлө. Бул металлдар мезгилдик системанын 2-тобун (IIA) түзөт. Алар кирет бериллий, магний, кальций, стронций, барий жана радий. Мезгилдик системанын бир тилкесиндеги элементтер окшош химиялык касиеттерге ээ.

Ошондой эле билүү керек, металл эмес металлбы же металлоидби?

Металлоиддер ортосунда ортолук касиеттерге ээ металлдар жана металл эместер. Металлоиддер жарым өткөргүч өнөр жайында пайдалуу. Металлоиддер бөлмө температурасында баары катуу.

Металлоиддер.

Металлдар Металл эместер Металлоиддер
Silver Көмүртек Бор
Жез Суутек Мышьяк
Темир азот Сурьма
Меркурий Күкүрт Германий

Гелий металл эмес металлбы же металлоидби?

Гелий болуп саналат металл эмес элемент. Ал мезгилдик таблицада суутектен кийинки экинчи элемент жана өтө туруктуу асыл газ тобуна кирет. Асыл газ элементтери электрондордун толук сырткы кабыктары менен төмөн реактивдүүлүгү менен белгилүү.

Тема боюнча популярдуу