Хромосомалардын хроматиддери менен гомологдук хромосомалардын ортосунда кандай айырма бар?
Хромосомалардын хроматиддери менен гомологдук хромосомалардын ортосунда кандай айырма бар?
Anonim

белгилей кетүү маанилүү ортосундагы айырма бир тууган хроматиддер жана гомологдук хромосомалар. Бир тууган хроматиддер клетканын бөлүнүшүндө, мисалы, клетканы алмаштырууда колдонулат, ал эми гомологдук хромосомалар жаңы адамды жасоо сыяктуу репродуктивдүү бөлүнүүдө колдонулат. Бир тууган хроматиддер генетикалык жактан бирдей.

Мындан тышкары, хромосомалар менен гомологдук хромосомалардын ортосунда кандай айырма бар?

Түшүндүрмө: Экөө тең абдан окшош болгону менен ортосундагы айырма экөө жупташуу болуп саналат. Гомологиялык хромосомалар негизинен экөө окшош хромосомалар атадан жана энеден мураска калган. Алар гомологдук анткени алардын гендери бирдей, бирок аллельдери бирдей.

Андан тышкары, хромосома бир же эки хроматидби? Репликациядан кийин ар бир хромосома турат эки ДНК молекулалары; башкача айтканда, ДНК репликациясынын өзү ДНКнын санын көбөйтөт, бирок (азырынча) санын көбөйтпөйт. хромосомалар. The эки бирдей көчүрмөлөр - ар бир түзүү бир кайталангандардын жарымы хромосома- деп аташат хроматиддер.

гомологдук хромосома деген эмне?

Гомологиялык хромосомалар түзүлөт хромосома бирдей локустары бар гендер үчүн болжол менен бирдей узундуктагы жуптар, центромеранын абалы жана боёо үлгүсү. бетиндеги аллельдер гомологдук хромосомалар ар кандай болушу мүмкүн, натыйжада бир эле гендердин ар кандай фенотиптери пайда болот.

Бир тууган хроматиддер хромосомабы?

Эки нускада а хромосома деп аталат бир тууган хроматиддер. The бир тууган хроматиддер бири-бирине окшош жана бири-бирине когезиндер деп аталган протеиндер аркылуу туташат. Качан гана бир тууган хроматиддер центромерада туташкан, алар дагы эле бир деп эсептелет хромосома.

Тема боюнча популярдуу