Кремнийде канча энергия деңгээли бар?
Кремнийде канча энергия деңгээли бар?
Anonim

Элемент кремний карап көрөлү (атомдук белгиси Si). кремнийден турат 14 электрондор, 14 протондор жана (көпчүлүк учурларда) 14 нейтрондор. Негизги абалында кремнийде n = эки электрон бар 1 энергетикалык деңгээл, сегиз n = 2 энергетикалык деңгээл, жана төрт n = 3 энергетикалык деңгээл, сол жактагы энергия диаграммасында көрсөтүлгөндөй.

Демек, атомдо канча энергия деңгээли бар?

Ар бир мезгилдеги энергетикалык деңгээлдердин саны Биринчи мезгилдеги атомдордо 1 энергетикалык деңгээлде электрондор бар. Экинчи мезгилдеги атомдордо электрондор бар 2 энергетикалык деңгээл. Үчүнчү мезгилдеги атомдордо 3 энергетикалык деңгээлде электрондор бар. Төртүнчү мезгилдеги атомдор 4 энергетикалык деңгээлде электрондорго ээ.

Андан тышкары, бир кычкылтек атомунда канча энергия деңгээли бар?

Элемент Элемент номери Ар бир деңгээлдеги электрондордун саны
кычкылтек 8 6
Фтор 9 7
Неон 10 8
натрий 11 8

Экинчиден, кремнийде канча нейтрон бар?

14 нейтрон

Германийдин канча энергия деңгээли бар?

Германий көмүртек жана кремний элементтери менен бир үй-бүлөдө. Алардын баары бар алардын сырткы кабыгында төрт электрон бар. үчүн орбиталык түзүлүш германий 2-8-18-4 болуп саналат.

Тема боюнча популярдуу