Механикалык дизайн деген эмне?
Механикалык дизайн деген эмне?
Anonim

А механикалык түзүлүш, ошондой эле бюрократиялык катары белгилүү түзүлүш, уюштуруучулукту сүрөттөйт түзүлүш формалдуу, борборлоштурулган тармакка негизделген. The механикалык түзүлүш туруктуу жана белгилүү бир чөйрөдө иштеген компаниялар үчүн эң ылайыктуу.

Жөнөкөй эле, механикалык уюштуруунун мааниси эмнеде?

Органикалык Уюштуруу. МЕХАНИСТТИК УЮМДУН АНЫКТООСУ: Блэк мыйзамына ылайык Сөздүк механикалык уюм болуп саналат уюштуруу иерархиялык жана бюрократиялык болуп саналат. Ал (1) жогорку борборлоштурулган бийлик, (2) формалдуу жол-жоболор жана практикалар жана (3) адистештирилген функциялар менен мүнөздөлөт.

механикалык жана органикалык дизайн ортосунда кандай айырмачылыктар бар? уюштуруучулук дизайн компаниянын иерархиясын, иш процессин жана компаниянын корпоративдик маданиятын белгилейт. Органикалык уюштуруу менен салыштырылат механикалык түзүлүшү менен ортосундагы айырмачылыктар эки. Органикалык структурасы борбордон ажыратылган мамиле болуп саналат, ал эми механикалык структурасы борборлоштурулган мамиле болуп саналат.

Муну эске алып, механи-затордук уюмдун мисалы кандай?

Механикалык түзүмдөр, негизинен, туруктуу чөйрөдө иштеген, бийликтин борборлоштурулган мамилесин колдонгон жана башкарууга берилгендикти сактаган компаниялар үчүн. Мисалдар нын уюмдар колдонуу Механикалык структураларга колледждер жана университеттер кирет.

Механикалык жана органикалык терминдерди уюмдарды сүрөттөө үчүн ким иштеп чыккан?

А термин түзүлгөн Том Бернс жана Г.М. Сталкер 1950-жылдардын аягында, органикалык уюмдар, окшош эмес меха-низатордук уюмдар (Ошондой эле Бернс жана Сталкер тарабынан иштелип чыккан), ийкемдүү жана тышкы билимди баалашат.

Тема боюнча популярдуу