F кислотабы же негизби?
F кислотабы же негизби?
Anonim

Ф үчүн негиз болуп саналат гидрофлор ​​кислотасы. Күчтүн тескери байланышы бар. Натрий же хлорид иондор суу менен күчтүү өз ара аракеттенет. Ошентип, бул 2 өз ара аракеттенгенде, күчтүү база үстөмдүк кылат.

Ошо сыяктуу эле, F Lewis кислотабы же негизби?

Анткени HF алсыз кислота, фторид туздары өзүн алып жүрүшөт негиздер суу эритмесинде. катары а Льюис базасы, Ф суудан протонду кабыл алат, ал гидроксид ионуна айланат. Бисульфит ионы амфипроттуу жана электрон донору же акцептор катары иштей алат.

Ошо сыяктуу эле, iS F күчтүү же алсыз базабы? Ошондуктан, И- эң туруктуу жана эң аз негизги, ал эми Ф- эң аз туруктуу жана эң негизги. Мыкты негиздер менен толугу менен өз ара аракеттенет күчтүү HCl сыяктуу кислоталар нейтралдаштыруу реакциясында туз менен сууну пайда кылат. Башка күчтүү негиздер Na сыяктуу эрүүчү оксиддер2О жана эрүүчү гидроксид туздары. Мыкты негиздер болуп саналат күчтүү электролиттер.

Андан тышкары, F кислоталуубу же негизгиби?

NH4+ болуп саналат кислоталуу жана Ф- болуп саналат негизги.

c6h5cooh кислотабы же негизби?

бензой кислота C6H5COOH алсыз болуп саналат кислота менен K a = 6. Деңиз суусунун бетиндеги рН болжол менен 8,5.

Тема боюнча популярдуу