Эмне үчүн LiCl эритүү экзотермикалык?
Эмне үчүн LiCl эритүү экзотермикалык?
Anonim

LiCl. Li+ иону Na+ ионунан кичине болгондуктан, иондор арасындагы кулондук тартылуулар LiCl NaClге караганда күчтүүрөөк. (е) торчо энтальпиясы LiCl оң, бул иондорду ажыратуу үчүн энергия керектелет LiCl. Бирок, LiCl эритүү сууда экзотермикалык процесс.

Ушундай жол менен, LiCl үчүн эритме жылуулук экзотермикалык же эндотермикалык?

Жооп жана түшүндүрмө: The LiCl үчүн эритме жылуулук болуп саналатэкзотермикалык. Литий менен хлорид сууда иондошкондо, алгач бири-биринен ажырашы керек.

Эмне үчүн туздун эриши кээде экзотермикалык болот? Суу молекулалары иондорду курчап турганда, энергия эритмеге бөлүнүп чыгат: суу молекулалары иондорго тартылып, курчап турганда, энергия эритмеге бөлүнүп чыгат. туз эритүү болуп саналат экзотермикалык Орендотермикалык торчо энергиясы же гидратация энергиясы кайсынысы чоңураак экенине жараша болот.

Ошо сыяктуу эле, адамдар эмне үчүн кээ бир эритүү реакциялары экзотермикалык деп сурашат?

Жараяны эритүү болуп саналат экзотермикалыксуу молекулалары эриген зат менен "байланышканда" көбүрөөк энергия бөлүнүп чыкканда, эриген затты ажыратууга жумшалгандан көбүрөөк. Колдонулгандан көбүрөөк энергия бөлүнүп чыккандыктан, эритменин молекулалары ылдамыраак кыймылдап, температураны жогорулатат.

Аммоний хлоридинин эриши эндотермиялык болобу?

бөлмө температурасында (T = 300K), аммоний хлоридинин эриши болуп саналат эндотермикалык процесс, анткени эритме катуу зат сыяктуу муздак сезилет NH4Cl сууда эрийт жана бул үчүн суудан энергияны өзүнө алат. Ошондуктан энтальпияэритүү позитивдуу болуп саналат.

Тема боюнча популярдуу