Z схемасын ким ачкан?
Z схемасын ким ачкан?
Anonim

Вилберт Вейт

Ошо сыяктуу эле, Z схемасын ким сунуштаган?

The Z схемасы суудан NADP + ге электрондун өтүү жолун көрсөтөт. Бул жолду колдонуп, өсүмдүктөр жарык энергиясын электр энергиясына, демек, NADPH жана ATP кыскарган химиялык энергияга айлантат. Хилл жана Бендалл сунушталган the Z схемасы. Бул фотосистеманы да камтыйт, PS I жана PS II.

Андан кийин суроо туулат, Хилл реакциясын ким ачкан? Робин Хилл

Андан тышкары, Роберт Хилл эмнени ачкан?

фотосинтез боюнча изилдөөлөр … Британиялык биохимиктин эмгеги Роберт Хилл. 1940-ж Хилл табылган сынган клеткалардан алынган жашыл бөлүкчөлөр жарыктын катышуусунда суудан кычкылтек өндүрө аларын жана темир оксалат сыяктуу химиялык кошулманы электрон кабылдоочу катары кызмат кыла аларын.

Биологиядагы Z схемасы деген эмне?

З-Схема фотосинтездин. "З-схема” фотосинтездин жарык реакциялары учурунда кычкылдануу/калыбына келтирүү өзгөрүүлөрүн сүрөттөйт. Ичинде З-схема, электрондор суудан (солго) алынып, андан кийин P680 төмөнкү (козголбогон) кычкылданган формасына берилет.

Тема боюнча популярдуу