Табигый тандалуу генетикалык дрейфти пайда кылабы?
Табигый тандалуу генетикалык дрейфти пайда кылабы?
Anonim

Генетикалык дрейфтин себептери тандап алуу катасынан улам кокустан эволюция, ал эми табигый тандалуу себеп болот жарамдуулуктун негизинде эволюция. In табигый тандоо, тукум куучулук өзгөчөлүктөрү аларды ылайыктуураак кылган (жашоо жана көбөйүү үчүн жакшыраак) индивиддер популяциянын башка мүчөлөрүнө салыштырмалуу көбүрөөк тукум калтырышат.

Муну эске алганда, генетикалык дрейф табигый тандалууга тоскоол болобу?

Генетикалык дрейф болушу мүмкүн ал тургай каршы табигый тандоо. Көптөгөн бир аз пайдалуу мутациялар болот кокустан жоголуп кетет, ал эми жеңил зыяндуу болот таралып, популяцияда бекемделип калат. Калк канчалык аз болсо, анын ролу ошончолук чоң болот генетикалык дрейф. Калктын тоскоолдуктары болот ошол эле таасирге ээ.

Ошо сыяктуу эле, генетикалык дрейф табигый тандалуудан эмнеси менен айырмаланат? Табигый тандоо кээ бир аллельдер жогорку жарамдуулукту бергендиктен пайда болот, ал эми генетикалык дрейф тандап алуу катасынан улам пайда болот. Табигый тандоо абдан тез эволюцияга алып келет, ал эми генетикалык дрейф алда канча узак убакыттын масштабында иштөөгө умтулат.

Мындан тышкары, генетикалык дрейф түрдүүлүктү кантип пайда кылат?

Экинчи процесс деп аталат генетикалык дрейф популяциялардагы аллель жыштыктарынын кокусунан өзгөрүшүн сүрөттөйт, бул болот акыры себеп организмдердин популяциясы анын баштапкы популяциясынан генетикалык жактан айырмаланып, натыйжада жаңы түрдүн пайда болушу.

Табигый тандалуу аллель жыштыгына кандай таасир этет?

Табигый тандоо ошондой эле аллель жыштыгына таасир этет. Эгер аллел адамга жакшыраак жашоого же көп тукумдуу болууга мүмкүндүк берген фенотипти берет, жыштык ошонун аллел көбөйөт.

Тема боюнча популярдуу