Subduct деген сөзбү?
Subduct деген сөзбү?
Anonim

subduct. Төмөндө же астынан түртүү үчүн. (инtransitive) бир нерсенин астынан ылдый жылуу. (сейрек) алып салуу; кемитүү; алып кетүү; этибарга албоо.

Мындан тышкары, Subduct деген эмнени билдирет?

Субдукция - тектоникалык плиталардын конвергенттик чектеринде жүрүп жаткан геологиялык процесс, мында бир плита экинчисинин астына жылып, мантиянын жогорку гравитациялык потенциалдык энергиясынан чөгүп кетүүгө аргасыз болот. Бул процесс жүргөн аймактар ​​деп аталат субдукция зоналар.

Субдукцияны сүйлөмдө кантип колдоносуз? сүйлөмдөгү субдукция

  1. Андан кийин континенттик жер кыртышын субдукциялоонун бир нече механизмдери пайда болду.
  2. Гондванада Англия жана Уэльс субдукция зонасына жакын болгон.
  3. Кеңири субдукция комплексин куруу үчүн көбүрөөк убакыт болгон.
  4. Бул субдукция түштүк Италиянын вулкандары үчүн да жооптуу.

Ошо сыяктуу эле, субдукция үчүн дагы кандай сөз бар?

Сөздөр жакын субдукция бөлүү, бөлүнүү, багынуучу, багынуучу, багынуучу, субдукция, субдукция зона, багынтуу, багынуу, субдуралдык, субдуралдык кан агуу.

Субдукцияга эмне себеп болот?

Субдукция зоналар болуп саналат плиталардын тектоникалык чектери, анда эки плита жана бир плита биригет болуп саналат экинчисинин астына түртүп. Бул процесс жер титирөө жана вулкандар сыяктуу геокоркунучтарга алып келет.

Тема боюнча популярдуу