Аралык вектордук чоңдукпу?
Аралык вектордук чоңдукпу?
Anonim

Аралык - скалярдык чоңдук бул кыймыл учурунда "объекттин канча жерди каптаганын" билдирет. Displacementis a вектордук чоңдук бул "объекттин ордунан канчалык алыс экенин" билдирет; бул объекттин жалпы өзгөрүшү.

Бул жерде аралык скалярдык чоңдукпу?

Жылдыруу вектор болуп саналат саны жана а эмес скалярдык чоңдук анткени ал бир гана А болушу мүмкүн скалярдык чоңдук анын чоңдугу менен гана сүрөттөлсө болот жана багытты талап кылбайт. Ылдамдык а скалярдык чоңдук. Дистанция, экинчи жагынан, а скалярдык чоңдук, анткени биз жолду гана билишибиз керек.

Ошо сыяктуу эле, жалпы аралык векторбу же скалярбы Эмне үчүн? Түшүндүрмө: скаляр өлчөмү чоңдукту берет, ал эми вектор чоңдуктар чоңдукту жана багытты берет. Жооп берилген багытта аракеттениши керек болгон өлчөө болот. Дистанция багытына карабастан, узундуктун өлчөмү болуп саналат.

Буга байланыштуу вектордук чоңдук деген эмне?

Мисалы, жылышуу, ылдамдык жана ылдамдануу вектордук чоңдуктар, ал эми ылдамдык (тездиктин чоңдугу), убакыт жана масса скалярлар. катары квалификацияга ээ болуу үчүн вектор, а саны чоңдукка жана багытка ээ болуу да айрым айкалыштыруу эрежелерине баш ийиши керек.

Позиция векторбу?

Температура, ылдамдык, масса жана көлөм скалярлардын мисалдары болуп саналат. Векторлор чоңдугу жана багыты бар. магнитудасы жазылган | | v. Позиция, жылышуу, ылдамдык, ылдамдануу жана күч мисалдары болуп саналат вектор өлчөмдөрү.

Тема боюнча популярдуу