Орто сегмент деген эмне?
Орто сегмент деген эмне?
Anonim

А орто сегмент үч бурчтуктун эки капталынын ортолорун бириктирүүчү сызык сегменти. Үч бурчтуктун үч тарабы болгондуктан, ар бир үч бурчтуктун үчтөн болот орто сегменттер. Үч бурчтук орто сегмент үч бурчтуктун үчүнчү капталына параллель жана үчүнчү капталынын узундугунун жарымы.

Бул жерде, Орто сегмент формуласы деген эмне?

А орто сегмент үч бурчтуктун эки капталынын орто чекиттерин же трапециянын параллель эмес капталдарын бириктирет. Конгруенттүү фигуралар өлчөмү, формасы жана өлчөмү боюнча бирдей. Орто чекит формула акыркы чекиттери (x_1, y_1) жана (x_2, y_2) үчүн орто чекит сол (frac{x_1+x_2}{2}, frac{y_1+y_2}{2} ight) экенин айтат.

Ошо сыяктуу эле, трапециянын орто сегменти деген эмне? А трапеция орто сегменти эки конгруенттүү капталынын ортолорун бириктирет трапеция, жана параллелдүү тараптардын түгөйүнө параллель. Узундугу орто сегмент 2ге бөлүнгөн эки негиздин суммасы болуп саналат. а негиздери экенин унутпа трапеция эки параллелдүү тарап болуп саналат.

Муну эске алып, медиана орто сегмент боло алабы?

Бул а медиана, бир чокусун карама-каршы тараптын ортосуна бириктирген. куруу үчүн а орто сегмент, эки тараптын ортосун табыңыз. Бул болот үч бурчтуктун бир капталына перпендикуляр биссектриса тартуу менен аткарылат. А орто эрк чокусун камтыйт, орто сегмент болот жок.

Үч бурчтуктун орто сегментин кантип далилдейсиз?

The Triangle Midsegment Теорема мындай деп айтылат: эгерде а-нын каалаган эки тарабынын ортоңку чекиттерин бириктирсек үч бурчтук сызык сегменти менен, анда ал сызык сегмент төмөнкү эки касиетти канааттандырат: сызык сегмент үчүнчү тарапка параллель болот. Сызык сегментинин узундугу үчүнчү тараптын узундугунун жарымына барабар болот.

Тема боюнча популярдуу