Кычкылтектин электрондук конфигурациясын кантип табасыз?
Кычкылтектин электрондук конфигурациясын кантип табасыз?
Anonim

жазууда кычкылтек үчүн электрондук конфигурация биринчи эки электрондор 1с орбиталына чыгат. 1s эки гана кармай алат электрондор кийинки 2 электрондор үчүн O 2s орбиталында барат. Калган төртөө электрондор 2p орбиталында барат. Ошондуктан О электрондук конфигурация 1с болот224.

Мындан тышкары, электрондук конфигурацияны кантип табасыз?

Кадамдар

  1. Атомуңуздун атомдук номерин табыңыз.
  2. Атомдун зарядын аныктаңыз.
  3. Орбиталдардын негизги тизмесин жаттап алыңыз.
  4. Электрондук конфигурациянын нотасын түшүнүү.
  5. Орбиталдардын тартибин жаттап алыңыз.
  6. Атомуңуздагы электрондордун санына жараша орбиталдарды толтуруңуз.
  7. Көрүү жарлык катары мезгилдик таблицаны колдонуңуз.

Ошондой эле, оксид ионунун o2 −) электрондук конфигурациясы кандай? In оксид, кычкылтек эки кошумча бар электрондор октеттик туруктуу абалга ээ болуу. Ошентип, электрондук конфигурация нын оксид ион бул: 1s2, 2s2 2p6.

Ошо сыяктуу эле, кычкылтек викторинасынын электрондук конфигурациясы кайсы?

экендигин эске алганда кычкылтек үчүн электрондук конфигурация 1s2 2s2 2p4 төмөнкү суроолорго жооп бериңиз: а.

Хунд эрежеси деген эмне?

Hund эрежеси. Хунддун эрежеси: ар бир орбиталь эки эселенгенге чейин, ички кабыктагы ар бир орбитал жалгыз бир электрон менен ээлейт жана жалгыз ээлеген орбитальдардагы бардык электрондор бирдей спинге ээ.

Тема боюнча популярдуу