Айылдык конуштун кандай үч түрү бар?
Айылдык конуштун кандай үч түрү бар?
Anonim

Калктуу конуштардын түрлөрү

Жалпысынан конуштардын үч түрү бар: компакттуу, жарым- компакттуу жана чачыранды.

Бул жерде айылдык конуш деген эмнени билдирет?

Кээ бир өлкөлөрдө А айылдык конуш кандайдыр бир эсептешүү аймактарда аныкталган катары айылдык мамлекеттик мекеме тарабынан, мисалы, улуттук каттоо бюросу тарабынан. Бул жада калса камтышы мүмкүн айылдык шаарлар. Кээ бир башкаларында, айылдык калктуу пункттар салттуу шаарларды камтыбайт. таралган түрлөрү айылдык калктуу пункттар селолор, селолор жана фермалар болуп саналат.

Жогорудагылардан тышкары, айыл жергесинде отурукташуу моделине кандай 3 фактор таасир этет? Суу менен камсыз кылуу булагы, дарыя, кыртыштын табияты негизги болуп саналат таасир этүүчү факторлор компакттуулугу же дисперстүү мүнөзү айылдык калктуу пункттар. Социалдык-экономикалык факторлор жерди пайдалануу сыяктуу үлгү, айыл чарба үлгү жана калктын жыштыгы таасири компакттуулугу же дисперсиясы боюнча айылдык конуш.

Анын сыңарындай, калктуу конуштардын 4 түрү кандай?

5 бар эсептешүү түрлөрү үлгүсү боюнча классификацияланат, булар обочолонгон, дисперстүү, ядролуу жана сызыктуу.

Үч эсептешүү модели кандай?

The үч негизги үлгүлөрү нын эсептешүү дисперстүү, ядролуу жана сызыктуу.

Тема боюнча популярдуу