Биомагнификациянын же биоаккумуляциянын себеби эмнеде?
Биомагнификациянын же биоаккумуляциянын себеби эмнеде?
Anonim

Biomagnification процесс оор металлдар, пестициддер же полихлорленген бифенилдер (ПХБ) кошулмалары сыяктуу кээ бир уулуу химикаттар жана булгоочу заттар айлана-чөйрөнү аралап, топуракка же суу тутумдарына кирип, андан кийин суу жаныбарлары жеп кеткенде пайда болот. өсүмдүктөр, Ошо сыяктуу эле, кантип биоаккумуляция биомагнификацияга алып келет?

Биоаккумуляция болуп саналат токсиндердин жеке организмдерде топтолушу менен тамак-аш тармагына кирүү процесси, ал эми биомагнификация болуп саналат токсиндердин жараяны болуп саналат бир трофикалык деңгээлден экинчисине өткөн (жана ошону менен концентрация жогорулайт).

Андан кийин суроо туулат, биомагнификация деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү? Biomagnification жаныбарлардын ткандарында уулуу концентрациялардын жана зыяндуу химиялык заттардын топтолушу (адатта, тамак-аш чынжырынын жогору жагында), натыйжада жаныбарлардын бүт азык чынжырына таасир этүүчү азык-түлүк чынжырынын жогору жагына зыян келтириши. Маанилүүлүк нын биомагнификация токсикологияда.

Ошо сыяктуу эле, сиз биомагнификация менен биоаккумуляциянын ортосунда кандай айырма бар деп сурасаңыз болот?

Бир айырма ошол биоаккумуляция химиялык заттардын түзүлүшүнө тиешелүү ичинде бир организмдин денеси биомагнификация бир нече организмдердин түзүлүшүн билдирет. Biomagnification ал эми пайда болушу үчүн тамак-аш чынжырында кыймылды талап кылат биоаккумуляция жаныбарды жегенди талап кылбайт.

Биомагнификациянын кандай мисалдары бар?

Дагы бир көрүнүктүү биомагнификациянын мисалы жырткыч балыктарда болот. Акула, кылыч балык, апельсин оройу, тунец, король скумбрия же килем балыктары кичинекей балыктарга караганда пропорционалдуу түрдө көбүрөөк уулуу сымапты камтыйт. жана моллюскалар.

Тема боюнча популярдуу