Биология 11 класста эмне жашайт?
Биология 11 класста эмне жашайт?
Anonim

Өсүү, өнүгүү, көбөйүү, дем алуу, реакция кылуу жана тиричиликтин башка өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн объекттер деп аталат. жашоо жандыктар. Өсүү - Жашоо организмдер массасы жана саны боюнча өсөт. Көп клеткалуу организм клетканын бөлүнүшү менен массасын көбөйтөт.

Ошондой эле, биологияда жашоо деген эмне?

А жашоо нерсе уюшкан структура болуп саналат. Бул бактериялык клетка сыяктуу бир клеткалуу же бир нече клеткадан турган жаныбарлар жана өсүмдүктөр сыяктуу көп клеткалуу болушу мүмкүн. Клетка негизги болуп саналат биологиялык организмдин бирдиги.

Андан тышкары, тирүү дүйнө эмнеден турат? Уюлдук бирикме: жашоо буюмдар жасалган бир клеткалуу (бир клеткалуу жашоо жандыктар) же көптөгөн клеткалар (көп клеткалуу жашоо алып турган жандыктар). өйдө дененин маанилүү элементтерин аткаруу үчүн бири-бири менен.

Ошентип, 11-класста биология сабагынын ачкычы эмнеде?

Түшүндүрмө: In биология, идентификация ачкыч басып чыгаруу тизмеси же аныктоого жардам берген компьютердик аспап биологиялык өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, фоссилдердин, микроорганизмдердин, чаңчалардын ж.б.

10 жандык деген эмне?

10 Тирүү заттар: адам, өсүмдүктөр, бактериялар, курт-кумурскалар, жаныбарлар, эңилчектер, сойлоочулар, сүт эмүүчүлөр, дарактар, мохтор. Жансыз нерселер: отургуч, стол, китептер, керебет, гезит, кийим-кече, шейшеп, парда, сумка, калем.

Тема боюнча популярдуу