Центиграммдын аббревиатурасы кандай?
Центиграммдын аббревиатурасы кандай?
Anonim

зат атооч. граммдын 100дөн бири, 0,1543 данга барабар.Аббревиатура: cg.

Тиешелүү түрдө Мегаметрдин аббревиатурасы кандай?

Мегаметр (1000000 метр) MM.

Ошо сыяктуу эле, метрикалык системанын аббревиатурасы кандай? SI бирдиктери

Физикалык чоңдук Бирдиктин аталышы Аббревиатура
Узундук Метр м
Масса килограмм кг
Температура Kelvin К
Убакыт Экинчи с

Ошо сыяктуу эле, адамдар Дека үчүн аббревиатура эмне деп сурашат?

Deca- (Эл аралык салмак жана өлчөө бюросу тарабынан колдонулган эл аралык орфография; символ: da) жедека- (америкалык орфография) - тематикалык системадагы ондук бирдиктин префикси, он коэффициентти билдирет. Термин грек тилинен алынган déka (δέκα) "он" дегенди билдирет.

Megameter эмнени билдирет?

мегаметр. Зат атооч. (көптүк мегаметрлер) USspelling of megameter. Жылдыздарга байкоо жүргүзүү менен узундукту аныктоочу аспап.

Тема боюнча популярдуу