Кантта канча атом бар?
Кантта канча атом бар?
Anonim

Кант көмүртек, суутек жана кычкылтектен турат атомдор. Булардын жолу атомдор карбонгидрат ар бир түрүн ар түрдүү кылат туташып турат. Таблицанын ар бир молекуласында ошол жерде кант Алар: 12 көмүртек атомдор, 22 суутек атомдор, жана 11 кычкылтек атомдор. Кара нерсе күйүк деп аталат кант!

Муну эске алып, 1 кг канттын курамында жалпысынан канча атом бар?

45 атом

Андан тышкары, c12h22o11 канча атомду түзөт? Сахарозанын молекуласы (C12H22O11) бар 12 көмүртек атомдору, 22 суутек атому жана 11 кычкылтек атому. Жазылуу элементтердин катышын да көрсөтөт. Ондогон СО2 молекуласында ондогон көмүртек атому жана эки ондогон кычкылтек атому бар.

Андан кийин суроо туулат, канттын курамында кандай элементтер бар?

Биз кант деп билген ак нерсе сахароза, 12 көмүртек атомунан, 22 атомдон турган молекула. суутек, жана кычкылтектин 11 атому (C12Х22О11). Ушул үч элементтен жасалган бардык кошулмалар сыяктуу кант да а карбонгидрат.

c6h12o6 канча атомду түзөт?

Жооп жана түшүндүрмө: C6 H12 06 бир молекуласында 24 атом бар. Бул химиялык кошулма 6 атом көмүртек, 12 атом суутек, жана 6 атом кычкылтек.

Тема боюнча популярдуу