6 конвекция клеткалары кандай?
6 конвекция клеткалары кандай?
Anonim

Атмосфера бар алты майор конвекция клеткалары, үчөө түндүк жарым шарда жана үчөө түштүктө. Кориолис эффектиси үчөө пайда болот конвекция клеткалары бир эмес, бир жарым шарда. Атмосферанын түбүндө шамал согот конвекция клеткалары.

Ошондой эле, конвекциялык клеткалардын аталыштары кандай?

Конвекция клеткалары ар кандай суюктукта, анын ичинде Жердин атмосферасында пайда болушу мүмкүн (бул жерде алар Хэдли деп аталат клеткалар), кайнак суу, шорпо (кайда клеткалар алар ташыган бөлүкчөлөр, мисалы, күрүч дандары), океан же күндүн бети аркылуу аныкталышы мүмкүн.

Ошондой эле билиңиз, үч планеталык конвекциялык клеткалар деген эмне? Планетаны курчап турган шамал тилкелери уюшулган үч клетка ар бир жарым шарда - Хэдли клетка, Ferrel клетка, жана полярдык клетка. Ошол клеткалар түндүк жана түштүк жарым шарда да бар. Атмосфералык кыймылдын басымдуу бөлүгү Хэдлиде болот клетка.

Атмосферадагы конвекция клеткасы деген эмне экенин да билесизби?

А конвекция клеткасы суюктук ысытып, тыгыздыгын жоготуп, тыгыздыгы көбүрөөк аймакка мажбурланган система. Цикл кайталанат жана кыймылдын үлгүсү пайда болот. Конвекция клеткалары Жерде атмосфера шамалдын согуусу үчүн жооптуу жана башка ар кандай табигый жана жасалма кубулуштарда кездешет.

Балдар үчүн конвекциялык клетка деген эмне?

А конвекция клеткасы суюктуктун динамикасынын кубулушу, суюктуктун же газдын денесинин ичиндеги температуралык айырмачылыктар болгон кырдаалдарда пайда болот. Суюктуктар агымдын касиетин көрсөткөн материалдар. Мындай кыймыл деп аталат конвекция, ал эми суюктуктун кыймылдуу денеси а деп аталат конвекция клеткасы.

Тема боюнча популярдуу