Кандай организмдердин эукариоттук клеткалары бар?
Кандай организмдердин эукариоттук клеткалары бар?
Anonim

Бактериялар менен Археялар бир гана прокариоттор. Эукариоттук клеткалары бар организмдер эукариоттор деп аталат. Жаныбарлар, өсүмдүктөр, козу карындар, ал эми протисттер эукариоттор. Бардык көп клеткалуу организмдер эукариоттор.

Мындан тышкары, организмдердин кайсы түрү прокариоттук клеткаларга ээ?

Домендердин бир клеткалуу организмдери гана Бактериялар жана Архей прокариоттор-про дегенге чейин жана кары ядро ​​дегенди билдирет. Жаныбарлар, өсүмдүктөр, козу карындар жана протисттер эукариоттор-eu чындыгын билдирет-жана түзүлөт эукариоттук клеткалар.

Ошондой эле билесизби, эукариоттук клеткалардын 2 түрү кандай? Ал жерде эки клетка түрү: прокариоттор жана эукариоттор. Прокариоттук клеткалар адатта бир клеткалуу жана андан кичине эукариоттук клеткалар. Эукариоттук клеткалар көбүнчө көп клеткалуу организмдерде кездешет, бирок бир клеткалуулар да бар эукариоттор.

Мындан тышкары, эукариоттук клеткалардын 4 мисалы кандай?

Бардык протисттер, козу карындар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар эукариоттордун мисалдары

  • Протисттер. Протисттер – бир клеткалуу эукариоттор.
  • Fungi. Козу карындар бир клеткалуу же көп клеткалуу болушу мүмкүн.
  • Өсүмдүктөр. Өсүмдүктөрдүн 250 000ге жакын түрүнүн баары – жөнөкөй мохтон тартып татаал гүлдүү өсүмдүктөргө чейин – эукариотторго таандык.
  • Жаныбарлар.

Эукариоттордо ДНК барбы?

In эукариот клеткалар, бул жерде көрсөтүлгөн жүгөрү клеткасындагыдай, ДНК ядродо, митохондрияда жана хлоропласттарда (өсүмдүктө жана кээ бир протисталарда гана кездешет) жайгашкан. Ядродо көпчүлүгү бар ДНК. Бул бөлүмдө геномду түзгөн сызыктуу хромосомалар түрүндө болот.

Тема боюнча популярдуу