Гаметаларды кайсы клетка пайда кылат?
Гаметаларды кайсы клетка пайда кылат?
Anonim

Эркек гаметалар (сперматозоид) болуп саналат өндүрүлгөн тарабынан клеткалар (сперматогония) сперматогенез учурунда урук безинин урук түтүкчөлөрүндө (4.2-сүрөт).

Ошентип, гаметалар кайда өндүрүлөт?

Жаңы организмдер өндүрүлгөн эркек жана аял гаплоиддик болгондо гаметалар сактагыч. Сүт эмүүчүлөрдө, гаметалар болуп саналат өндүрүлгөн жеке адамдардын урук бездеринде же жумурткалык бездеринде, ал эми антерлер менен жумурткалык бездери бир гүлдүү өсүмдүктө.

Андан кийин, суроо гаметалар кантип пайда болот? түзүлүшү Гаметалар Эркек да, аял да гаметалар болуп саналат түзүлгөн мейоз деп аталган клеткалык көбөйүү процессинде. Мейоз учурунда ДНК бир гана жолу копияланат же копияланат. Бирок клеткалар төрт өзүнчө клеткага бөлүнөт. The гаметалар гаплоиддик клеткалар, анткени аларда бир гана хромосома бар.

Муну эске алганда, адамдарда гаметалар кайда өндүрүлөт, гаплоиддик же диплоиддик гаметалар жана эмне үчүн?

Гаметалар нормалдуу хромосомалардын жарымын камтыйт диплоид клеткаларынын дене, алар соматикалык клеткалар катары да белгилүү. Гаплоиддик гаметалар болуп саналат өндүрүлгөн мейоз учурунда, бул ата-энедеги хромосомалардын санын азайтуучу клетканын бөлүнүшүнүн бир түрү диплоид жарым клетка.

Гаметалар эмнелерден пайда болот?

Аял жыныс клеткалары жумуртка же жумуртка деп да аталат. Алар клеткалык көбөйүү процессинде жаратылган мейоз. Натыйжада гаметалык клетка гаплоиддик клетка болуп саналат. Эки гаплоиддик клетка, жумуртка жана сперматозоид уруктануу учурунда биригип, натыйжада зигота деп аталган диплоиддик клетка пайда болот.

Тема боюнча популярдуу