Кандай байланыштардын эрүү чекиттери жогору?
Кандай байланыштардын эрүү чекиттери жогору?
Anonim

Жогорку эрүү жана кайноо чекиттери - Иондук байланыштар абдан күчтүү - аларды бузуу үчүн көп энергия талап кылынат. Ошентип иондук бирикмелер жогорку эрүү жана кайноо чекиттери бар. Суюк болгондо өткөргүч - Иондор заряддуу бөлүкчөлөр, бирок иондук бирикмелер иондору эркин кыймылдаганда гана электр тогун өткөрө алат.

Ошентип, кайсы байланыш эң жогорку эрүү температурасына ээ?

1 Жооп. Эрнест З. Кыска жооп: Кошулмалар менен иондук байланыш жогорку эрүү чекиттери бар аларга караганда менен коваленттүү байланыш. молекулалар аралык күчтөр аныктайт эрүү чекиттери бирикмелердин.

Ошондой эле, кандай заттардын эрүү чекиттери жогору? Жалпысынан, иондук бирикмелер жогорку эрүү чекиттерине ээ, анткени иондорду бириктирүүчү электростатикалык күчтөр – ион-иондук өз ара аракеттенүү – күчтүү. Органикалык кошулмаларда полярдуулуктун, өзгөчө суутек байланышынын болушу көбүнчө эрүү температурасынын жогору болушуна алып келет.

Муну эске алып, эмне үчүн иондук байланыштын эрүү температурасы жогору?

Иондук бирикмелердин эрүү чекиттери жогору анткени ошол жерде болуп саналат карама-каршы заряддын ортосундагы күчтүү электростатикалык тартылуу күчү иондор демек, күчтүүлөрдү сындыруу үчүн чоң көлөмдөгү энергия талап кылынат байланыш ортосундагы күч иондор.

Иондук байланыштардын кандай мисалдары бар?

Иондук байланыш мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • LiF - литий фториди.
  • LiCl - литий хлориди.
  • LiBr - литий бромид.
  • LiI - литий йодид.
  • NaF - натрий фториди.
  • NaCl - натрий хлориди.
  • NaBr - натрий бромиди.
  • NaI - натрий йодиди.

Тема боюнча популярдуу