Көп атомдуу ион карбонаттын формуласы кандай?
Көп атомдуу ион карбонаттын формуласы кандай?
Anonim

Сүрөттөмө: Карбонаттык ион көп атомдуу ион

Ошондой эле, полиатомдук ион перманганаттын формуласы кандай?

Көп атомдуу иондор

аты Формула
перманганат MnO4
пероксид О2 2
цианид CN
цианат OCN

көп атомдуу ион деген эмне экенин кайдан билесиз? Ар бир атомдун кычкылдануу санын аныктагыла ион. Мисалы, гидроксиди карап көрөлү ионкычкылтек атому жана суутек атому бар. Кычкылтектин кычкылдануу саны -2, суутектин кычкылдануу саны +1. Бардык атомдордун кычкылдануу сандарын кошуңуз көп атомдуу ион.

Ушундайча, көп атомдуу ион карбонаттын заряды кандай?

The карбонаттык ион бир көмүртек атомунан жана үч кычкылтек атомунан турат жана жалпы алып жүрөт заряд ичинен 2−. формуласы карбонаттык ион CO2−3 болуп саналат. А-нын атомдору көп атомдуу ион бири-бирине тыгыз байланышта, ошондуктан бүтүндөй ион өзүн бирдиктүү бирдик катары алып барат.

Кандай көп атомдуу ион c2h3o2?

Жооп: Тартип боюнча, аты көп атомдуу катион (аммоний) жана бир атомдуу анион (сульфид). Аты-жөнү аммоний сульфиди.

Тема боюнча популярдуу