Алюминий нитратынын молярдык массасын кантип табасыз?
Алюминий нитратынын молярдык массасын кантип табасыз?
Anonim

Жооп жана түшүндүрмө:

The молярдык массасы Al(NO3) 3 212,996238 г/моль. Биз аныктай алабыз алюминий нитратынын молярдык массасы кошуу менен алюминийдин молярдык массасы га

Ошондой эле, алюминий нитратынын молярдык массасы кандай деп сурашкан?

212,996 г/моль

Андан кийин суроо туулат, молярдык массаны кантип аныктайсыз? Негизги учурлар

  1. Молярдык масса – берилген химиялык элементтин же химиялык кошулманын массасы (г) заттын көлөмүнө (моль) бөлүнгөн.
  2. Кошулуштун молярдык массасын түзүүчү атомдордун стандарттык атомдук массаларын (г/моль менен) кошуу менен эсептесе болот.

Буга байланыштуу Al c2h3o2 3 молярдык массасы канча?

Ошентип, жалпы масса бул кошулма 177+59=236 г/моль.

Алюминий нитраты эмне үчүн колдонулат?

колдонот. Алюминий нитраты күчтүү кычкылдандыргыч болуп саналат. бул ичинде колдонулат терини терилөөчү, антиперспиранттарды, коррозияга каршы ингибиторлорду, уранды экстракциялоону, нефтини кайра иштетүүнү жана нитрлөөчү агент катары. Нонагидрат жана башка гидратталган алюминий нитраты көп бар колдонмолор.

Тема боюнча популярдуу