Каптал узундуктарын табуу үчүн тригонометриялык катыштарды кантип колдоносуз?
Каптал узундуктарын табуу үчүн тригонометриялык катыштарды кантип колдоносуз?
Anonim

Ар кандай тик бурчтуу үч бурчтукта, каалаган бурч үчүн:

 1. The синус бурчтун = узундугу карама-каршы тарап. the узундугу гипотенузанын.
 2. бурчтун косинус = узундугу жанындагы тарап. the узундугу гипотенузанын.
 3. бурчтун тангенси = узундугу карама-каршы тарап. the узундугу жанындагы тарап.

Бул жерде, кайсы тригонометриялык катышты колдонууну кайдан билесиз?

Үч кадам бар:

 1. Кайсы триг катышын колдонууну тандаңыз. - Кайсы тарапты билесиз, кайсы тарапты издеп жатканыңызды аныктоо менен күнөө, кос, же тан тандаңыз.
 2. алмаштыруу.
 3. Чечүү.
 4. 1-кадам: Кайсы триг катышын колдонууну тандаңыз.
 5. 2-кадам: алмаштыруу.
 6. 3-кадам: Чечиңиз.
 7. 1-кадам: колдонуу үчүн триг катышын тандаңыз.
 8. 2-кадам: алмаштыруу.

Андан кийин суроо туулат: жетишпеген бурчту кантип тапса болот? Белгисиздикти өлчөө үчүн аныктоо бурч, 180° жалпы суммасын колдонууну унутпаңыз. Эки болсо бурчтар берилет, аларды кошуп, анан 180°тан кемитүү. Эки болсо бурчтар бирдей жана белгисиз, белгилүү болгонду кемитүү бурч 180° баштап, анан 2ге бөлүңүз.

Жөн эле, SOH CAH TOA деген эмне?

SOHCAHTOA. Бурчтун синусун, косинусун жана тангенсин эсептөөнү эстеп калуу жолу. SOH Синус гипотенузага карама-каршы келет дегенди билдирет. CAH Косинус Гипотенузага чектеш дегенди билдирет. TOA Тангенс барабар Карама-каршы дегенди билдирет.

Үч бурчтуктун жетишпеген узундугун кантип тапсам болот?

Бул укукта үч бурчтук, сизге гипотенузанын өлчөөлөрү берилген, c жана бир бут, б. Гипотенуза дайыма туура бурчка карама-каршы турат жана ал ар дайым эң узун болот тарап ныкы үч бурчтук. үчүн табуу the узундугу a бутунун, белгилүү маанилерди Пифагор теоремасынын ордуна коюңуз. А үчүн чечүү2.

Тема боюнча популярдуу