Дискреттүүлүк тил илиминде эмнени билдирет?
Дискреттүүлүк тил илиминде эмнени билдирет?
Anonim

Дискреттүүлүк структуралисттерге (жок дегенде) кайтып келген түшүнүк. Жалпы идея. Идея мынада: а лингвистикалык өкүлчүлүгү кичинекей, дискреттик бирдиктерге бөлүнүшү мүмкүн, алар андан кийин жаңы түзүү үчүн башка кичинекей, дискреттүү бирдиктер менен айкалышат. лингвистикалык өкүлчүлүктөр.

Андан тышкары, Дискреттик лингвистика деген эмне?

Дискреттүүлүк тилде адам тили өзүнчө тыбыштардын жыйындыларынан куралганын сүрөттөйт. Бир тыбыш өз алдынча бир маанини билдирсе, белгилүү бир тартипте бириккен бир нече тыбыш башка маанини берет.

Тилдин 3 касиети кандай? Бирок, көпчүлүгү алтыга эмес, алтыга отурушат окшойт үч, касиеттери адамдын тилдер: жылыш, өзүм билемдик, өндүрүмдүүлүк, акылдуулук, эки тараптуулук жана маданий берүү.

Бул жерде, дискреттүүлүк эмнени билдирет?

сын атооч. башкалардан бөлөк же бөлүнүп; өзүнчө; айырмаланган: алты дискреттик бөлүктөр. өзүнчө же айрым бөлүктөрдөн турган же алар менен мүнөздөлгөн; үзгүлтүксүз. Математика. (топологиянын же топологиялык мейкиндиктин) ар бир кичи жыйындысы ачык көптүк деген касиетке ээ.

Тил илиминде ээнбаштык деген эмне?

In тил илими, өзүм билемдик сөздүн мааниси менен анын тыбышынын же формасынын ортосунда кандайдыр бир табигый же зарыл байланыштын жоктугу. Үн менен сезимдин ортосундагы айкын байланышты көрсөткөн үндүн символизмине антитеза, өзүм билемдик бардык тилдер ортосунда бөлүшүлгөн мүнөздөмөлөрдүн бири болуп саналат.

Тема боюнча популярдуу