Репликация кагазы деген эмне?
Репликация кагазы деген эмне?
Anonim

аныктамасы а репликация

А репликация негизги максаты рецензияланган экономика журналында мурда жарыяланган изилдөөнүн же башка булактардан алынган изилдөөлөрдүн (мисалы, китептер, мамлекеттик басылмалар ж.б.) негиздүүлүгүн тастыктоо болгон изилдөө. А репликация жалпысынан эки бөлүктөн турат.

Демек, репликациянын мисалы кандай?

Колдонуу репликация сүйлөмдө. зат атооч. Репликация бир нерсени кайра чыгаруу же көчүрүү актысы, же бир нерсенин көчүрмөсү. Эксперимент кайталанганда жана оригиналдан алынган натыйжалар кайра чыгарылганда, бул а мисал а репликация баштапкы изилдөөнүн. Моне сүрөтүнүн көчүрмөсү мисал колдонуунун

Ошо сыяктуу эле, сиз изилдөө изилдөөнү кантип кайталайсыз? Репликация кайталоо процессин камтыйт а окуу бир эле ыкмаларды, ар кандай предметтерди жана ар кандай эксперименттерди колдонуу. Ал ошондой эле ар кандай курактык топторго, жерлерге, расаларды же маданияттарды жалпылоону аныктоо аракетинде теорияны жаңы кырдаалдарга колдонууну камтышы мүмкүн.

Демек, изилдөөдө репликация деген эмнени билдирет?

Репликация а-нын кайталанышын билдирген термин изилдөө изилдөө, жалпысынан ар кандай жагдайлар жана ар кандай предметтер менен, түпнускадагы негизги жыйынтыктарды аныктоо үчүн окуу башка катышуучуларга жана жагдайларга карата колдонулушу мүмкүн.

Экспериментте репликация деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү?

Ошол эле натыйжага жеткенде эксперимент деп аталат репликация. Репликация болуп саналат маанилүү илимде илимпоздор "өз иштерин текшере алышат". Тергөө көп жолу кайталанмайынча жана дайыма эле бир жыйынтык чыкмайынча, иликтөөнүн жыйынтыгы жакшы кабыл алынышы мүмкүн эмес.

Тема боюнча популярдуу