Күн сааты эмнеден жасалган?
Күн сааты эмнеден жасалган?
Anonim

Дагы бир алгачкы түзүлүш б.з.ч. 280-жылдары грек астроному Самостук Аристархка таандык болгон жарым шар түрүндөгү күн сааты же жарым цикл болгон. Жасалган таш же жыгач, аспап жарым шар формасындагы тешик кесилген куб блоктон турган.

Муну эске алып, күн сааты кандай иштейт?

Жер өз огунун айланасында айланганда, Күн асманда «кыймылдап» көрүнөт, бул объекттерге көлөкө түшүрөт. А күн сааты ар кандай убакыттар менен чегилген платформага көлөкө түшүрүүчү гномон же ичке таякчаны камтыйт. Жер огунун кыйшаюусунун натыйжасында күндүн көрүнгөн кыймылы күн сайын өзгөрүп турат.

Андан тышкары, күн сааты жыл бою так болобу? А күн сааты Күндүн асмандагы көрүнүшү боюнча күндүн нуру бар убактысын билдирүүчү аппарат. Стиль Жердин айлануу огуна параллелдүү болушу керек күн сааты болуу жыл бою так. Стилдин горизонталдык бурчу менен барабар күн сааттары географиялык кеңдик.

Экинчиден, күн сааты дүйнөнү кандайча өзгөрттү?

Саат ойлоп табылганга чейин күн сааты ойлоп табуудан кийин убакыттын жалгыз булагы болгон күн сааты саатты аден үзгүлтүксүз баштапкы абалга келтирип туруу керек болгондуктан маанилүүрөөк болуп калды күн сааты- анткени анын тактыгы начар болгон. Саат жана терүү болгон узундукту өлчөө үчүн бирге колдонулат.

Эмне үчүн заманбап күн сааты курулган?

Гректер а күн сааты гномон же вертикалдуу таяк горизонталдуу же жарым сфералык бетке коюлган "пелекинон" деп аталат. Булар күн сааттары жыл бою убакытты так болжолдоо үчүн белгиленет. Алар курулган дагы так күн сааты геометрия боюнча алган билимдерине негизделет.

Тема боюнча популярдуу